Fler artiklar om: holmön

Sveriges rikaste område för häckande skärgårdsfågel i fara

Holmöarna utanför Umeå kallas av Naturvårdsverket för ”Sveriges i särklass rikaste område för häckande skärgårdsfågel”. Nu är flera av arterna på ön hotade och mångfalden av arter som fanns tidigare…

Pin It on Pinterest