Gå till innehållet

Sveriges rikaste område för häckande skärgårdsfågel i fara

Tobisgrisslor. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Tobisgrisslor. Foto: Johannes Rydström 

Holmöarna utanför Umeå kallas av Naturvårdsverket för “Sveriges i särklass rikaste område för häckande skärgårdsfågel”. Nu är flera av arterna på ön hotade och mångfalden av arter som fanns tidigare har försvunnit.

Holmöarna är en het plats för fågelskådare med över 280 observerade fågelarter och med Fjäderäggs fågelstation strax norr om huvudön Holmön som ytterligare tecken på områdets förträfflighet för fåglar. Nu ser det dock allt mörkare ut för fågellivet. Tobisgrisslan och svärtan minskar kraftigt och det gäller även landlevande fåglar som storspov, buskskvätta och sånglärka.

Både länsstyrelsen och Björn Olsen, en av grundarna till Fjäderäggs fågelstation, menar att det är minken som ligger bakom den stora minskningen genom att göra rent hus ute på öarna bland ungar och ägg. Dessa härjningar gör att äldre fåglar slutar häcka där. Bland de landlevande fåglarna beror minskningen, enligt Björn Olsen, på de igenvuxna åkrarna som är orsaken.

– Jag anser att på ett ställe som Holmöarna där människan alltid har varit en del av landskapets utformning så  måste människan fortsätta att vara det annars förlorar vi de här arterna för gott här ute. Vi har fortfarande flera arter här ute som havsörn och smålom, men den mångfalden som fanns tidigare har försvunnit och jag är mycket bekymrad över det här, säger Björn Olsen till P4 Västerbotten.

Det är inte första gången minken härjar på Holmöarna. För tio år sedan gjorde minkar rent hus i en koloni med ungefär 2600 tobisgrisslor. Den gången skickades det ut extra fångstmän för att råda bot på problemet.

Holmöarna har också hotats av planer på att bygga en stor vindkraftpark i närheten, men det ansåg Naturvårdsverket vara “mycket olämpligt” eftersom där finns många rödlistade arter och det dessutom passerar stora och nationellt betydelsefulla fågelsträck.

Läs mer

Mer att läsa