Fler artiklar om: bryggor

Ny rapport: Strandskyddet ihåligt och hotas av ytterligare försvagning

En ny genomgång av Naturskyddsföreningen visar att 93 procent av 693 granskade ansökningar om exploateringar av stränder har getts dispens från strandskyddet. Varje år ges dispenser till tusentals exploateringar, trots…

Ny studie: Strandskyddet behöver värnas

Regeringen har gett i uppdrag att utreda strandskyddet för att underlätta strandnära byggen på landsbygden. Nu visar ett nytt forskningsprojekt att det sällan ges skydd där behovet är stort. Det…

De viktiga undervattensväxterna och hur de skadas av bryggor och båtar

Havets ängar av undervattenväxter är viktiga för havens ekosystem och de lagrar dessutom stora mängder kol och kväve. Längs Sveriges kuster minskar de dock i utbredning. Framför allt på grund…

Pin It on Pinterest