Gå till innehållet

WWF:s valenkät: “Förbluffande dåligt resultat”

Skyddad natur. Foto: Erik Hansson

De svenska partierna har fått svara på 24 frågor om miljö- och klimatpolitik i WWF:s valgranskning. Resultatet kallar WWF för “bottennapp” som kan ge “oåterkalleliga negativa konsekvenser för naturen, klimatet och samhället”. Men tre partier står ut från mängden.

WWF har valt ut 24 frågor som de anser är viktiga som partierna har fått svara konkret ja eller nej på, samt förtydliga sina svar. Resultaten visar att det är i ytterst få frågor som det finns en majoritet för WWF:s ståndpunkt.

– Det är ett förbluffande dåligt resultat. Mitt i den existentiella krisen för planeten så kör man på med skygglappar för vad vetenskapen säger. Om partierna inte ändrar sig kommer vi att se oåterkalleliga negativa konsekvenser för naturen, klimatet och samhället, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

De enda frågorna som partierna är något mer överens om gäller olika former av teknisk utveckling som laddplatser på parkeringar, omställning av svensk industri och ersättning till kommuner som säger ja till vindkraftsutbyggnad.

Tre partier står ut från mängden
Men när det gäller insatser för naturen ser det betydligt värre ut. Det är exempelvis bara Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som vill:
• Skydda 30 procent av land och hav, vilket regeringen sagt ja till på EU-nivå.
• Införa åtgärder för ökad andel hyggesfritt skogsbruk,
• Höja krav på långsiktigt lämnad miljöhänsyn vid avverkning
• Införa generellt fiskeförbud i svenska skyddade områden
• Förbjuda mot att vattendrag torrläggs i anslutning till nya och befintliga vattenkraftverk.
• Satsa mer än dubbelt så mycket som andra partier på formellt skydd av värdefull svensk natur.
• Reglera mot användningen av invasiva arter i skogsbruket (t ex contortatall).
• Satsa uppemot tio gånger så mycket som övriga partier på restaurering av naturbetesmarker.

– Restaurering av äng- och betesmarker är helt avgörande för bevarande av biologisk mångfald, men vi är förvånade att inte alla partier kan skriva under på detta i en tid av kris för jordbruket och arterna, säger Jenny Jewert, sakkunnig jordbrukspolitik på WWF.  

Centerpartiet hamnar möjligen på fjärde och Socialdemokraterna på femte plats när det gäller att möta WWF:s förslag på förbättrad miljöpolitik, men de är långt efter Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de som driver en politik längst bort från WWF:s framtagna punkter.

Resultaten stämmer överens med den senaste tidens beslut i riksdagen när M-, SD- och KD-budgeten röstades igenom – en budget som kallas ”dråpslag för miljöarbetet”. Vi har också kunnat läsa om hur C, SD, M och KD vill kunna upphäva naturreservat, stoppar miljöanpassning av vattenkraft och vill försvaga artskyddet.

– Valgranskningen visar tyvärr att en majoritet av partierna i Sveriges riksdag inte inser värdet av biologiskt rika och fungerande ekosystem. Det riskerar att slå tillbaka på Sveriges trovärdighet både inom EU, globalt och på svensk ekonomi, säger Gustaf Lind.

Källor: WWF och WWF:s valgranskning

Mer att läsa