Gå till innehållet

WWFs granskning inför EU-valet – stor skillnad mellan partierna i miljöfrågor

EU

Inför EU-valet den 26 maj har Världsnaturen WWF släppt en ny granskning av hur de 20 svenska EU-parlamentarikerna röstat i 25 viktiga miljöfrågor. När det gäller hav och fiske, klimat och energi röstar många av dem miljövänligt, men det ser sämre ut i frågor som gäller naturskydd, jordbruk och biologisk mångfald.

Granskningen är baserad på att WWF valt ut 25 omröstningar som haft stor betydelse för natur och miljö och sedan tittat på hur de 20 svenska EU-parlamentarikerna röstat i dessa frågor.

LÄS ÄVEN: • BirdLifes och Naturskyddsföreningens guider inför EU-valet

En genomgång av de 25 frågorna ger en relativt tydlig bild. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ röstar så gott som alltid på de mest miljövänliga alternativen, tätt följt av Socialdemokraterna. Något sämre röstar Centerpartiet, följt av Liberalerna och långt efter de andra partierna hamnar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Det gäller inte minst i frågor om skydd av natur, stora rovdjur, miljövänligt jordbruk och biologisk mångfald. Även om svenska EU-parlamentariker över lag röstar relativt miljövänligt i framför allt klimatfrågor, jämfört med andra parlamentariker, så är det stor skillnad i specifika frågor.

LÄS ÄVEN: • 190 forskare sågar EU:s och Sveriges skogspolitik – anses skadlig för klimatet

Moderaterna och Kristdemokraterna tycker till exempel inte att EU ska göra mer för att befintliga naturskyddslagar ska respekteras och bara 6 av 20 ledamöter (MP, V och Fi) sa ja till att inrätta en fond för skydd och restaurering av europeiska skyddade områden.

– EU gör i nuläget inte tillräckligt för att skydda arter och deras livsmiljöer samt halvera förlusten av natur och biologisk mångfald till 2020. En utvärdering av EUs miljölagar har tydligt visat att bristande resurser är ett av huvudproblemen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

LÄS ÄVEN: • EU:s biobränsledirektiv bakslag för klimat och skog

EU-valet den 26 maj har stor betydelse för natur och miljö i hela Europa och även resten av världen. Ungefär 80 procent av ländernas miljölagstiftning avgörs nämligen av EU. WWF anser att det är viktigt att de 28 medlemsländerna i EU “fortsätter att ligga i framkanten för en tuffare miljö- och klimatpolitik”.

– Inom ett decennium måste vi halvera de globala klimatutsläppen, men också vända trenden och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vad som händer blir avgörande för vår planets framtid. Europa och EU kommer att vara nyckelspelare i arbetet för att nå globala miljömål och där spelar parlamentet en mycket viktig roll, avslutar Håkan Wirtén.

LÄS ÄVEN: • EU-parlamentet röstade för ökad skogsavverkning med mindre klimathänsyn

På söndag den 5 maj anordnar Fältbiologerna en EU-debatt som även kommer livesändas på nätet. Läs mer här.

Källa: WWF

Mer att läsa