Gå till innehållet

WWF-rapport: Vi är beroende av floder, men värderar dem inte tillräckligt

Damm på Mekonfloden. Foto: Adam Oswell / WWF-Greater Mekong

Världens floder är enormt viktiga för människors försörjning, många hotade arter och som skydd mot extremväder och klimatförändringar. Trots det värderas de inte så högt, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF.

81 procent av världens sötvattenlevande ryggradsdjur har försvunnit mellan åren 1970 och 2012 enligt WWF Living Planet Report. Floder och våtmarker är hårt utsatta för exploatering och livsmiljöerna för arterna som lever i dem blir allt mindre. Det gäller exempelvis floddeltan i exempelvis Ganges, Indus, Mekong, Nilen och Yangtze, vilket påverkar 500 miljoner människor. Samtidigt behövs floder för att mildra naturkatastrofer som översvämningar och torka.

LÄS ÄVEN: • Världens djur har minskat i antal med 58 % sedan 1970 – värst för sötvattensarter

Trots detta hamnar floder “oftast i strykklass – ända tills deras naturliga funktion är förstörd och kriser uppstår”, skriver Världsnaturfonden. Deras rapport “Valuing Rivers” släpps inför Internationella Vattenveckan som nu pågår i Stockholm. Organisationen menar att vi måste bredda vår syn på floder från leverantörer av vatten och energi till något betydligt större. Exempelvis är 25 procent av världens livsmedelsproduktion beroende av floder för bevattning och minst 12 miljoner ton fisk i sötvatten fångas årligen som mat och försörjning för tiotals miljoner människor.

LÄS ÄVEN: • Naturlig översvämningsbekämpning i Storbritannien sparar stora summor

– Floder är inte bara till för att transportera vatten. Vi måste få världens politiker och företag att förstå hur viktiga de är och det gäller även i Sverige. Våra storskaligt vattenkraftsutbyggda älvar i norr måste sluta att betraktas som förlorade. Det handlar om att ta vara på och utveckla alla de värden som älvarna representerar genom att bevara och återskapa deras levande sötvattenekosystem, säger Mattias de Woul, sakkunnig sötvatten på WWF.

Världsnaturfonden anser att kortsiktigt tänkande kring floder i dagsläget kan leda till stora ekonomiska förluster i framtiden och att det är bråttom att agera för att vända trenden.

Källor: WWF och GP

Mer att läsa