Gå till innehållet

WWF: Östersjön är i kris – algblomning är redan igång

Algblomning. Foto: Päivi Rosqvist / WWF

På grund av den extrema värmen under maj har algblomningen i Östersjön redan varit igång i över en vecka. Världsnaturfonden menar att det “pekar på ett hav i kris”.

Algblomning är ett annat namn för när planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Fenomenet gynnas av starkt solljus och lugnt väder, samt näringsämnen som kväve och fosfor. De sistnämnda kommer från människans övergödning eller när naturligt näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet där algerna utvecklas.

– Vissa typer av algblomningar verkar ha ökat på senare år, men det är inget entydigt mönster och det finns tecken på att algblomningar kommer i perioder. Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna i Östersjön är vanligast under högsommaren (juli-augusti) och delar av hösten, skriver SMHI.

Algblomningen har kommit igång redan i början av juni. Källa: SMHI Algsituationen

Det finns en risk för förgiftning om du eller ditt husdjur badar i vatten med algblomning. SMHI rekommenderar att du inte sväljer något vatten och det är också en bra idé att duscha efteråt. Vid förgiftning kan människor och djur drabbas av illamående, kräkningar, diarré, eventuellt feber, hudirritationer eller ögonbesvär. Då bör läkare kontaktas.

– Havet blir som ärtsoppa och när algblomningen flyter iland får vi en äcklig, illaluktande sörja som skvalpar vid våra stränder. Man vill naturligtvis inte bada där och det kan också vara direkt hälsofarligt, säger Åsa Ranung, chef vattenmiljö på Världsnaturfonden WWF.

Organisationen menar att den tidiga och omfattande algblomningar visar att övergödningen fortsätter i Östersjön och att det är vanligt med både syrebrist och döda bottnar.

– Att algblomningen kommer så pass tidigt pekar på ett hav i kris. Framsteg har gjorts med bättre reningsverk och utsläppsförbud av toavatten för kryssningsfartyg, men mycket finns kvar att göra. Både politiker, privatpersoner, lantbrukare och näringslivet måste agera om vi ska kunna vända utvecklingen, säger Anders Alm, Östersjöexpert på WWF.

Som privatperson kan du se till att inte skräpa ner i havet, måla din båt med miljömärkt bottenfärg, enbart tömma toalettvatten från din båt i hamn och se till att din sommarstuga följer bestämmelser för enskilt avlopp.

Annars är det framför allt politikerna i länderna runt Östersjön som behöver agera och här går det alltför långsamt framåt.

– Tyvärr har länderna bara genomfört drygt hälften av vad de lovade i Östersjöplanen 2007. Åtgärdsarbetet går för långsamt och är för splittrat för att det ska bidra till varaktig förändring. Länderna måste nu lägga in en högre växel, säger Anders Alm.

Källa: WWF

Mer att läsa