Gå till innehållet

WWF: Massdöden av fisk är varning för Östersjön

Över 100 ton döda fiskar i floden Oder är bara det senaste fallet av massdöd av fiskar i Europa de senaste åren. Nu uppmanar WWF samtliga Östersjöregeringar att ta händelserna på allvar och agera.

Det var i slutet av juli som fiskare i Polen hittade flera ton döda fiskar i floden Oder. Därefter har det upptäckts tonvis av död fisk även på andra håll i landet och även i de tyska delarna av Oder. Både Polens fiskemyndighet och tyska lokalpolitiker längs Oder kallar händelsen för en ”katastrof”. Exakt vad massdöden beror på är oklart, men forskare misstänker nu att det är en blandning av “naturliga” orsaker och utsläpp av kemikalier som fått giftig algblomning att slå ut fiskarna. Men situationen förvärras också av Europas värsta torka på 500 år, som just nu drabbar två tredjedelar av kontinenten. Extremvärmen och torkan under sommaren har lett till ovanligt låga vattennivåer och höga temperaturer.

Det är inte första gången Europa drabbas av fiskmassdöd i samband med värmeböljor. Det skedde exempelvis 2018 då stora delar av Rhen torrlades och tusentals fiskar dog. Utbredd fiskdöd drabbade då även svenska vattendrag, Hamburg och Storbritannien. I Essex, Norfolk och Suffolk dog över 6000 fiskar av värmeböljan.

WWF anser att den massiva fiskdöden är en “kraftig varningssignal” som kan påverka vårt gemensamma hav. De har skickat ett öppet brev till Östersjöregeringarna för att uppmana dem att agera gemensamt för att hantera situationen i Oder och för att förhindra liknande katastrofer i framtiden.

– Hundratals ton av döda fiskar, snäckor, musslor och andra arter är drabbade. Eftersom Oder rinner ut i Östersjön är denna miljökatastrof en gemensam angelägenhet. Östersjön, som redan idag är kraftigt förorenat, kan riskera att påverkas om åtgärder inte sätts in snabbt, säger Johanna Fox, chef för det internationella Östersjöprogrammet på WWF. 

WWF vill att Östersjöregeringarna beslutar om en gemensam respons, övervakning och uppföljning samt restaurering av Oder och tar fram en handlingsplan för liknande händelser i framtiden.

– Katastrofen i Oder visar hur ömtåliga våra ekosystem är. Nu måste vi lära oss av denna erfarenhet och påskynda arbetet med att förbättra Europas vatten genom att förebygga och minska vattenföroreningar, barriärer och flödesförändringar, säger Johanna Fox, chef för det internationella Östersjöprogrammet på WWF.

Källor: WWF och Reuters

Mer att läsa