Gå till innehållet

WWF lanserar kampanj för svenskt naturskydd

Fjällandskap Foto: Shutterstock/WWF

Fjällandskap Foto: Shutterstock/WWF

Idag är det Nationalparkernas dag och i samband med det lanserar WWF kampanjen Svenska Pärlor som ska “sätta tryck på beslutsfattarna att skydda mer natur”. 91 procent av invånarna tror att Sverige ligger i täten i Europa när det gäller naturskydd enligt en undersökning som WWF låtit göra. Egentligen ligger Sverige dock bara på plats 19 av 27 bland EU-länderna när det gäller procentuell andel av landet som är skyddad.

– Idag skyddar vi endast cirka 13 procent av våra landområden – varav stora delar i fjällen – och cirka 5 procent av våra havsområden. Av våra nationella miljökvalitetsmål når vi endast upp till två av sexton mål. Exempelvis missar vi målen om levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt en levande kust och skärgård, ett rikt växt- och djurliv och levande skogar. Det vill vi ändra på med Svenska Pärlor, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF.

Enligt WWF:s undersökning tycker 87 procent av svenskarna att det här är en viktig fråga som politiker måste satsa på och 62 procent “kan tänka sig att betala mer i skatt eller omfördela skattemedel för att skydda naturen och den biologiska mångfalden bättre”.

Målet med Svenska Pärlor är att folk ska lägga till sina egna favoritplatser, ungefär som våra tips om Naturställen. En jury kommer sedan att utse en vinnande pärla per län.

Källa: WWF

Mer att läsa