Gå till innehållet

WWF: Inget av Östersjöländerna får godkänt för miljöarbete

Östersjön – ett hotat hav. Foto: Erik Hansson

Inte ett enda av länderna kring Östersjön får godkänt i sitt miljöarbete i Världsnaturfonden WWF:s Miljöbarometer. Östersjön har världens största yta av döda bottnar och flera viktiga fiskarter är hotade. Av de viktigaste åtgärderna har länderna endast uppnått en tredjedel.

– De flesta länder har inte gjort vad de ska, helt enkelt. Det stora problemet som vi har i Östersjön är övergödningen. För att åtgärda den måste man minska näringsläckaget från jordbruket, reningsverk och liknande, och det är ganska dramatiska minskningar man måste åstadkomma, säger Anders Alm, WWF:s Östersjöexpert, till SVT Stockholm.

LÄS ÄVEN: • Torsk, blåmussla och tång drabbas hårt av klimatförändringar i Östersjön

I WWFs Östersjöbarometer 2018 (Baltic Sea Scorecard) granskas nio Östersjöländer baserat på deras arbete med exempelvis övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald och maritima aktiviteter. Av de 58 viktigaste åtgärderna har länderna bara uppnått 16. Världsnaturfonden anser att arbetet med den gemensamma planen för att rädda Östersjön som antogs 2007 går alldeles för långsamt.

– Östersjön har världens största yta av döda bottnar och viktiga arter som lax, ål och torsk är hotade. Men Sveriges regering har stora möjligheter att påverka Östersjöns utveckling genom att åter ta på sig ledartröjan i det regionala arbetet. WWF vill se fler effektivt skyddade områden, kraftigt ökade insatser för att stoppa övergödningen och stopp för ålfisket, säger Anders Alm.

LÄS ÄVEN: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

När det gäller biologisk mångfald har bara en knapp tredjedel av åtgärderna (9 av 26) uppnåtts. De inkluderar bevarandeplaner för arter som riskerar att utrotas.

Sverige är minst dåligt av alla undersökta länder medan Ryssland är sämst. Inget land ser ut att klara målen inom utsatt tid.

Källor: WWF och SVT Stockholm

Mer att läsa