Gå till innehållet

WWF: EUs fiskeriutskott röstade för bidrag till överfiske

EU

Fiskefartyg. Arkivfoto: CC BY-SA 3.0, Link

I veckan röstade EUs fiskeriutskott för vad Världsnaturfonden kallar “miljöfarliga bidrag” som kommer göra det svårare att minska överfisket och i slutändan slå hårt även mot fiskeindustrin.

I februari kom en ny rapport om EU-ländernas fiske som visade att fiskekvoterna kraftigt överskrider det som är hållbart, enligt de vetenskapliga råden. I rapporten från New Economics Foundation, en brittisk tankesmedja med fokus på ekologi och välfärd, pekas Sverige ut som värsting på överfiske, sett till andel.

Fiskeriutskottet röstade trots detta för att ge sjöfarts- och fiskesektorn (EMFF) bidrag till ny fiskeflotta och modernisering av gamla skepp för att kunna utöka fiskekapaciteten ytterligare. Dessutom ges bidrag till att förstöra fiskefartyg.

LÄS ÄVEN: • Starka protester mot EUs förslag att underlätta för skadligt fiske

– Återintroduktionen av dessa skadliga bidrag är direkt motsägelsefullt mot EUs mål att stoppa överfisket och stötta en hållbar affärsmodell för fiskeindustrin och det kommer äventyra industrins framtid som bidragen var tänkta att stötta. Inga av skattebetalarnas 6 miljarder euro som går till EMFF bör gå till verksamheter som fortsätter hota vår redan överexploaterade havsmiljö och hotar framtiden för Europas fiskeindustri, säger Ignacio Fresco Vanzini, chef för Marine Policy Public Affairs vid WWF i ett pressmeddelande.

WWF anser också att de återupptagna stöden är ett direkt brott mot FNs hållbarhetsmål, där det står tydligt att bidrag till överfiske ska upphöra till 2020.

LÄS ÄVEN: • Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet

Utskottet röstade också mot att investera 25 procent i bättre och effektivare kontroll över fisket, men beslöt åtminstone att minst 25 procent av investeringarna i EMFF ska gå till skyddande och återskapande av marina miljöer. Dessa positiva inslag menar dock WWF kommer slås ut av de övriga negativa bidrag.

Under de kommande månaderna ska diskussioner ske i både EU-kommissionen och EU-parlamentet för att besluta hur bidragen till fisket ska utformas.

Den 23-26 maj 2019 är det val till EU-parlamentet. Då kan du vara med och påverka exempelvis fisket inom EU.

Källor: WWF och Sveriges Radio

Mer att läsa