Gå till innehållet

WWF delar ut miljoner till naturvårdsprojekt

Världsnaturfonden WWF har via sin satsning på innovativ naturvård tagit emot ansökningar från företag och privatpersoner som vill ha hjälp med att finansiera projekt som främjar “såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade ekologiska fotavtryck”.

Fäbodar. Foto: Gunilla Falk

Fäbodar. Foto: Gunilla Falk

Nu har nio projekt valts ut som får dela på 1,8 miljoner kronor. Bland dessa finns projekt som jobbar med ekoturism, fäbodar, russ som naturvårdare, naturens rättigheter och feromonfällor för lokalisering av rödlistade arter.

– Vi måste jobba med naturvård från olika vinklar. Det är allt för vanligt med investeringar som ger stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och ett ökat fotavtryck. Att ta fram tydliga riktlinjer för att undvika det är ett nödvändigt steg i naturvårdsarbetet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Projekten som får stöd av WWF:
• Fair Trade Center 245 00 kr. Investeringsbesluts påverkan på biologisk mångfald. Stöd från Innovativ naturvård.
• Nätverket Lodyn 200 000 kr. Naturens rättigheter och ecoside. Stöd från Innovativ naturvård.
Svenska Ekoturismföreningen 160 000 kr. Wild Vision 2020  – svensk strategi för naturupplevelser. Stöd från Innovativ naturvård
• Norrtälje Naturvårdsstiftelse 225 000 kr. Värdefull odlingsbygd. Stöd från Florafonden.
Artdatabanken 225 000 kr. Riskanalys kärlväxter. Stöd från Florafonden.
Sveriges Lantbruksuniversitet 250 000 kr. Russet som naturvårdare. Stöd från Väktarfonden Nils Dahlbecks minne
• Spiks Naturvård i Leksand AB 200 000 kr. Rädda våra fäbodar och dess biologiska mångfald. Stöd från Väktarfonden Nils Dahlbecks minne
Sveriges Lantbruksuniversitet 200 000. Optimera naturvården med hjälp av feromonfällor för lokalisering av rödlistade arter. Stöd från Skogsfonden Stora-WWF.
• Länsstyrelsen Västmanland, Mälarenergi AB och Skogsmästarskolan Skinnskatteberg 150 000 kr. Partnerskap för hållbara vattenlandskap i skogen.

Källa: Pressmeddelande från WWF

Mer att läsa