Gå till innehållet

WWF: C, M, KD och SD vill försvaga miljöskydd

Humla på vädd

Foto: Erik Hansson

De fyra högerpartierna har i riksdagens miljö- och jordbruksutskott gått samman för att uppmana regeringen att stoppa arbetet med grön infrastruktur, stoppa tillståndsprövningen för jordbruk med stor miljöpåverkan och att minska allmänhetens och miljöorganisationers rätt att påverka miljöbeslut. Det rapporterar Världsnaturfonden WWF.

Partierna Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, vars miljöpolitik får sämst betyg både av Naturskyddsföreningen och WWF, har på sistone verkat för att försvaga artskyddet, stoppa miljöanpassning av vattenkraft och för möjligheten att upphäva naturreservat. Nu vill de även försämra miljölagstiftningen, låta stora jordbruk slippa undan att prövas för miljöfarlig verksamhet och försvaga FN:s Århuskonvention, som ger miljöorganisationer och allmänheten talerätt i miljögfrågor.

– WWF beklagar att Kd, C, Sd och M vill uppmana regeringen att verka internationellt för att försvaga talerätten i FN-konventionerna. En av grundprinciperna i ett rättssamhälle är att beslut ska kunna prövas i domstol. Om rätten begränsas generellt skulle det få stor negativ påverkan på miljöpolitiken och demokratiska rättigheter i stora delar av världen, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF.

Partierna vill också stoppa arbetet med grön infrastruktur tills det är utrett hur äganderätten påverkas. Emelie Nilsson anser att det skulle försämra naturvårdsarbetet.

Frågorna togs upp under ett möte med miljö-och jordbruksutskottet i veckan och ska klubbas i riksdagen den 14 juni. Om det finns en majoritet för dessa försvagningar av miljölagstiftningen så innebär ett så kallat tillkännagivande att regeringen sedan förväntas tillgodose riksdagens önskemål eller underrätta riksdagen om varför det inte sker.

Källa: WWF

Mer att läsa