Gå till innehållet

WWF: Brist på ansvar orsakar plastkris i haven

En valhaj bland plastskräp i havet. Foto: Richard Carey

Världsnaturfonden har släppt en ny rapport om plast i haven. I den konstaterar organisationen att för att råda bot på plastkrisen krävs det att ansvarsfrågan löses. Regeringar, industrier och privatpersoner måste börja ta ansvar.

Nästan hälften av all plast som idag finns i världen skapades efter år 2000. 75 procent av all plast som skapats har redan kastats trots att materialet håller väldigt länge och varje år hamnar åtta miljoner ton plastavfall i miljön och haven. Problemen plastnedskräpningen orsakar är relativt välkända. De har lett till dokumenterade skador på hela 270 marina arter som fastnat i plastskräp eller spöknät, mikroplasterna drabbar både människor och havslevande djur, det bildas enorma “plastöar” till havs och om ungefär 30 år räknar forskarna med att 9 av 10 sjöfåglar kommer att ha ätit plast.

LÄS ÄVEN: • EU nära förbud mot engångsplast

– Avsaknaden av ett effektivt system – både på nationell och internationell nivå hindrar framsteg, hotar hållbar ekonomisk utveckling och har direkta konsekvenser för miljön, arter och människor. Även om den nuvarande utvecklingen för plaster visar att krisen ökar, så kan vi ändra detta med en gemensam lösning för alla sektorer: ansvarsskyldighet, skriver Världsnaturfonden i rapporten.

Den 11-15 mars har FN ett miljömöte i Nairobi då plastfrågan kommer tas upp. I samband med det lanserar WWF rapporten ”Solving Plastic Pollution Through Accountability” (lös plastnedskräpningen med hjälp av ansvarsskyldighet). WWF anser att det råder brist på ansvar i hela kedjan från produktion till plastskräp och även om det finns positiva inslag, som EUs kommande förbud för vissa engångsartiklar till år 2021, så krävs det tuffare åtgärder på global nivå.

LÄS ÄVEN: • Den enorma plastön i Stilla Havet består till stor del av fiskeutrustning

– Det är bråttom. Vi står inför en plastkris som riskerar att få stora miljö- och hälsomässiga effekter. Det vi ser är toppen på ett isberg. Därför uppmanar vi världens ledare att jobba för ett globalt bindande avtal nu. Målet är att stoppa utsläppen av plast till miljön och få en 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet senast 2030, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Det är inte bara en fara för miljön, plastföroreningarna beräknas varje år kosta 74 miljarder kronor i form av förlorade inkomster för fiskerinäringen, handel och turism. 99 procent av plastens råvaror kommer dessutom från olja och fossil energi, och utsläppen spås öka med 50 procent i takt med att produktionen ökar.

LÄS ÄVEN: • Världens största strandstädning gav hotad sköldpadda ny barnkammare

– Producenter och företag i hela värdekedjan måste ta ett helhetsgrepp och minska användningen av jungfrulig plast. Plast som produceras bör ha hög kvalité med ett värde på återvinningsmarknaden. Konsumtionen av jungfrulig plast måste ned och resursen tas om hand bättre i avfallshanteringssystemen, säger Metta Wiese, expert på plast och marina frågor på WWF.

Det land i världen med högst nedskräpning (plast som inte återanvänds) är USA. Här produceras 70,8 miljoner ton plast per år och varje person släpper ut 214 kg plast som inte samlas in. I Sverige är motsvarande siffror nästan en miljon ton plast per år och ungefär 100 kg plastavfall per svensk som inte samlas in. Det kan jämföras med Kinas 39 kg per person. Bara 14 procent av all plast återvinns globalt idag, i Sverige återvinns 45 procent av plastförpackningarna.

Världsnaturfondens tips till privatpersoner för att minska plastanvändningen:
• Undvik engångsplast, tacka nej till sugrör och lock till engångsmuggar.
• Ta med egen mugg till take-awaykaffet.
• Köp mindre färdigmat som kommer i plastförpackningar
• Ta med egen kasse när du handlar – undvik plastkassar i butikerna.
• Välj färre produkter i butiken som är förpackade i plast
• Undvik kosmetika, hygienprodukter och rengöringsmedel som innehåller mikroplast.
• Välj hellre kläder och textilier av naturmaterial än av syntet.
• Tvätta syntetkläder mindre ofta och vädra dem i stället.
• Lämna plastförpackningar till återvinning.
• Kör mjukare – slitage på vägar och däck ger upphov till små gummipartiklar som ofta klassas som mikroplast. Genom mjuk miljövänlig bilkörning kan du minska utsläppen
• Miljövänlig båttvätt och minska utsläpp av mikroplast
• Använd båttvättar eller andra miljövänliga alternativ till bottenfärg för att skydda båten mot påväxt.

Källa: WWF

Mer att läsa