Gå till innehållet

Vitnoshumlan – Sveriges nya humleart

Den nya humlan föreslås få det svenska namnet vitnoshumla. Artens vetenskapliga namn är Bombus semenoviellus. Foto: Krister Hall

I somras upptäcktes en ny humla i Sverige. Den nya arten, Bombus semenoviellus (troligen vitnoshumla på svenska), var relativt väntad att den skulle dyka upp i landet, rapporterar Dagens natur på Artdatabanken.

Vitnoshumlan har under senare tid utvidgat sin tidigare utbredning och har nu för första gången rapporterats i Sverige när den hittades på Öland.

– Vitnoshumlans färgteckning är nästan identiskt med ljunghumlans B. jonellus. Särskilt hanarna av de båda arterna är svåra att skilja på utseendet. Däremot har både drottning och arbetare av vitnoshumla gulvit behåring i ansiktet och pannan samt på bakbenen. Det är denna karaktär, som de är ensamma om bland alla humlearter i Sverige, som ligger bakom artens svenska namn, berättar Björn Cederberg som är en av Sveriges främsta experter på bin och humlor.

LÄS ÄVEN: • Största studien hittills: Bekämpningsmedel värre än tidigare trott för bin och humlor

Nu har vi alltså en ny humleart att hålla utkik efter i Sverige, men vi har trots det tappat humlearter sedan 1900-talets början. Frukthumlan Bombus pomorum har inte setts sedan 1911, fälthumlan B. ruderatus har ansetts nationellt utdöd sedan 1966 och stäpphumlan B. cullumanus försvann från 1970-talet. Alla anses nu vara nationellt utdöda och alla påverkades kraftigt negativt av det moderna, intensifierade jordbruket och bekämpningsmedel.

LÄS ÄVEN: • 30 000 skolbarn hjälpte till att räkna humlor

Stäpphumlan är till och med globalt utdöd. När den senast sågs i Sverige var det i Torslunda på Öland. Precis i närheten hittades i somras en drottning och en hane av Sveriges nyaste humleart – vitnoshumla.

Källa: Dagens natur på Artdatabanken

Mer att läsa