Gå till innehållet

Vithajar ökar i antal

Vithaj. Foto: Terry Goss, via Wikimedia

Vithaj. Foto: Terry Goss, via Wikimedia

Två oberoende studier av havsforskare visar att vithajar ökar igen både på öst- och västkusten av USA. Efter en dramatisk minskning med upp till 73 procent under 1970- och 1980-talet har beståndet nu återhämtat sig till ungefär 70 procent av den tidigare populationen.

En av anledningen till den dramatiska minskningen under 70-talet var faktiskt filmen “Hajen” enligt havsforskaren James Sulikowski, professor vid University of New England i Maine. Hajfiske blev populärare och mindre reglerat efter filmens premiär och kombinationen av kommersiellt och “rekreationsfiske” av hajar tömde i stort sett populationen. I slutet av 1970-talet infördes ett skydd av deras huvudföda och därefter kom beslut om förbud mot hajfiske 1997. Sedan dess har beståndet sakta ökat.

Ökningen av vithajar bör dock inte oroa allmänheten alltför mycket. Under 200 års tid har det på den amerikanska östkusten enbart inträffat fyra dödliga attacker som involverar vithajar.

Istället kan vithajarnas ökning leda till större turistintäkter och dessutom fyller toppredatorerna en viktig roll i de marina ekosystemen, enligt Tobey Curtis, fiske-analytiker på National Oceanic and Atmospheric Administration’s Sustainable Fisheries Division. Vithajarna håller sig gärna på ungefär 30-40 meters djup och äter helst valkadaver, sälar, havssköldpaddor, rockor eller mindre hajar.

Källa: Inside Science

Mer att läsa