Gå till innehållet

Visst hopp för akut hotad tumlare

Kaliforniatumlare. Foto: Paula Olson, NOAA, Public Domain, Link

Det finns antagligen färre än 20 kaliforniatumlare kvar i världen. Kanske bara tio stycken. Den senaste tidens inventering har gett visst hopp när kalvar hittats, men samtidigt har inte hoten från fiskeflottorna minskat.

– När vi åker dit är vi inte säkra på om vi kommer få se kaliforniatumlare igen. Varje gång är de färre och färre. Vi blev ganska lättade över att se dem. Vi hade flera observationer under tre dagar. Det mesta vi såg på en gång var sex separata djur, vilket ger oss lite hopp, sa Robert Pitman, en nyligen pensionerad marinbiolog från National Oceanic and Atmospheric Administration som är involverad i inventeringen av tumlarna.

Även om hoppet tänds av att se honor med kalvar så upptäcktes också att det största hotet mot arten kvarstår. I området, som ska vara avsatt för att skydda tumlarna och som är förbjudet att fiska i, fanns över 80 illegala fiskebåtar under samma dag. Forskarna menar att Mexikos regering inte gör tillräckligt för att kontrollera att lagarna efterlevs. Kaliforniatumlarna fastnar ofta i fiskenäten som bifångst och dör. I dagsläget är varenda förlorad individ ett stort problem för artens överlevnad.

Det utbredda illegala fisket i området beror på att där finns kalifornisk vekfisk. Det är en art som kan ge stora summor via den svarta marknaden till Asien. Vekfiskens simblåsa betingar ett pris på ungefär 90 000 kronor per kilogram och används i mediciner utan bevisad effekt. Det höga priset och det faktum att Mexiko aldrig dömt någon som smugglar simblåsor till fängelse, har lockat drogkarteller att ägna sig åt illegal fiskhandel. Enligt forskare finns en utbredd syn bland fiskare att det vore bra om tumlarna försvinner så att fiskeindustrin kan ägna sig åt fisket i fred.

Läs även:
• Bara ungefär 10 kaliforniatumlare kvar i världen
• Mexiko har inte gett upp hoppet om att rädda världens sista kaliforniatumlare
• Alla våra artiklar om kaliforniatumlare

Källa: San Diego Union-Tribune

Mer att läsa