Gå till innehållet

Vissa gökungar hjälper sina värdar

Ung skatgök. Foto: Johannes Rydström

Gökar är kända för att låta andra fåglar mata deras ungar, men det finns två olika metoder för detta som varierar utifrån olika gök-arter.

Vår egen gök välter ut alla värdfågelns ungar ur boet och räknas därmed enbart som en parasit, men det finns också gökungar som föds upp tillsammans med värdfågelns ungar och dessa kan vara till nytta för alla ungar i boet.

Forskare i Spanien har kommit fram till att skatgöken, som lägger sina ägg hos kråkfåglar, minskar risken för att boet ska plundras av rovfåglar och katter. Forskarna testade även teorin genom att flytta skatgökungar mellan kråkbon med samma resultat.

Anledningen är att skatgökens ungar ger ifrån sig ett illaluktande sekret när de känner sig hotade och det tycks hålla rovdjur på avstånd och därmed också gynna värdfågelns ungar.

Källa: Live Science

Mer att läsa