Gå till innehållet

Visenter strövar åter fritt i Bulgariens berg

Visent i hägn. Foto: Marie Mattsson

För första gången sedan medeltiden finns det återigen vilda visenter i Rodopibergen i Bulgarien. Där kommer de bidra till den biologiska mångfalden och naturturismen.

Förr fanns det visenter i stora delar av Europa. I Bulgarien utrotades de under medeltiden och i resten av Europa i början av 1900-talet. Tack vare olika återintroduktionsprogram finns det nu åter frilevande betande djur i växande populationer i centrala och östra Europa, framför allt i Polen och Belarus och nu alltså även i Rodopibergen i Bulgarien. Sammanlagt finns det nu ungefär 4 000 vilda visenter i Europa.

Rewilding Europe har arbetat med att släppa ut visenter i området sedan 2013 och nu har sju stycken fått lämna hägnet som de levt i och återfått sin frihet. De lär sig nu hitta i området, var det finns vatten och hur de ska försöka undvika sina naturliga fiender som vargar och guldschakaler. En av visenterna har dessutom redan fött en kalv.

Vilda visenterna bidrar också till den biologiska mångfalden genom att deras betande skapar ett mer varierat landskap som gynnar olika arter växter och därmed även insekter och fåglar.

– Vi behöver fler växtätare, och då i synnerhet gräsätare, som kan bidra till att hålla markerna öppna och skapa förutsättningar för artrikedom och mångfald i skogs- och odlingslandskapet. Vilda visenter kan bidra till att upprätthålla och utveckla det betade landskapets biologiska mångfald, och är troligen det närmaste vilda kor vi kan komma idag, sa Carl-Gustaf Thulin på Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU, i en intervju med Natursidan 2017 om att införa vilda visenter i Sverige.

Läs även:
• Ny återintroduktion av visenter i Europa
För första gången på 200 år – vilda visenter i södra Karpaterna
Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?

Källa: Rewilding Europe

Mer att läsa