Gå till innehållet

Virungas bergsgorillor tycks gynnas av inavel

Bergsgorilla. Foto: Dave Proffer via Wikimedia

Bergsgorilla. Foto: Dave Proffer via Wikimedia

Gorillorna i den Oscar-nominerade dokumentärfilmen Virunga borde stå inför ännu ett hot. Deras gener har kartlagts och studien visar att de är kraftigt inavlade. Bergsgorillorna löper då större risk att utrotas av sjukdomar, men det visar sig att inaveln också gett dem fördelar.

Populationen av bergsgorillor i gränsområdet mellan Rwanda, Uganda och Kongo kraschade under 1900-talet och 1981 återstod bara 253 individer. Sedan dess har bevarande-åtgärder med bland annat veterinärer och kontrollerad turism gjort att Virunga-populationen idag uppgår till 480 bergsgorillor.

Nu har forskare gått igenom gorillornas gener och upptäckt att de är väldigt inavlade och därmed känsliga för sjukdomsutbrott och ytterligare minskade livsmiljöer, men samtidigt fann forskarna att Virungas gorillor har färre farliga defekter än sina släktingar. Dessutom har populationerna av bergsgorillor bestått av några hundra individer i tusentals år, vilket är betydligt längre än man tidigare trott.

– Vi oroades över att de dramatiska minskningarna på 1980-talet skulle vara katastrofala för bergsgorillan, men våra genetiska analyser visar att gorillor har anpassat sig till små populationer i tusentals år. Det finns ingen anledning att tro att de inte skulle kunna fortsätta frodas i tusentals år till, säger Yali Xue vid Sanger Institute, som är författare till studien.

Åtminstone om de får behålla sina skogar och slipper bli jagade.

Läs mer:
Virunga – en av de bästa dokumentärfilmerna någonsin.

Källa: Science Daily

Mer att läsa