Gå till innehållet

Vinterfågelräkningen: Grönfinkens comeback

Grönfink (vid ringmärkning). Foto: Erik Hansson

Topplistan från årets stora fågelräkning är sig likt på de översta platserna, men varje år syns några förändringar lite längre ned i tabellen. I år visar sig grönfinkens återhämtning tydligt och det fortsätter gå bra för domherren.

Att talgoxe och blåmes ska komma etta och tvåa i Vinterfågelräkningen är numera säkert. Men så har det inte alltid varit. 2006 var förvisso talgoxe den vanligaste fågeln som svenska folket rapporterade vid sina fågelmatningar, men tvåa kom grönfinken. Samma sak skedde 2008. Därefter har grönfinken halkat nedåt i listan.

– Grönfinken drabbades för cirka 15 år sedan av en sjukdom som kallas gulknopp. Den orsakas av en liten parasit som sätter sig i fåglarnas svalg och som kan drabba många olika arter. Men av någon okänd anledning har den slagit hårt mot grönfinken, medan den varit ovanlig hos andra fåglar. Sedan 2008 har det svenska grönfinksbeståndet minskat med två tredjedelar. Men nu ser alltså nedgången ut att ha vänts i en liten ökning, skriver Birdlife Sverige i en kommentar.

Gulknopp tros ha kommit till Skandinavien från Storbritannien, men intressant nog troligtvis inte via grönfinkar. Skandinaviska grönfinkar som flyttar, flyger inte till Brittiska öarna utan rakt söderut, skrev Birdlife Sverige i en tidigare artikel. Troligen har gulknopp istället kommit hit med någon annan art som övervintrar på de Brittiska öarna och som också kan drabbas av sjukdomen – exempelvis bofink. Det är dock bara grönfinken som drabbats så hårt av sjukdomen att det tagit nästan 15 år för den att återhämta sig.

Förutom grönfinken går det också allt bättre för domherren. Den når sin bästa placering någonsin på topplistan och har ökat i antal “långsamt med stadigt”. För att den ska hota pilfinken på tredjeplatsen krävs det dock en rejäl fortsatt ökning.

Topplistan för Vinterfåglar inpå knuten 2023 (tidigare års placering inom parentes):

1 Talgoxe (1, 1)
2 Blåmes (2, 2)
3 Pilfink (4, 3)
4 Domherre (5, 6)
5 Koltrast (7, 4)
6 Skata (8, 7)
7 Grönfink (11, 9)
8 Gulsparv (9, 5)
9 Kaja (10, 8)
10 Gråsparv (12, 10)

Källor: Birdlife Sverige och Vinterfaglar.se

Mer att läsa