Gå till innehållet

Vindkraftverk förses med AI för att skydda fåglar

Mindre skrikörn – en av arterna som AI:n kan känna igen och som därmed kan få vindkraftverk att kraftigt reducera hastigheten. Foto: Georgi.petrov66, CC BY-SA 4.0

På allt fler håll i världen används kameror som känner igen fågelarter vid vindkraftverk. På så sätt kan turbinerna kraftigt sänka hastigheten när exempelvis hotade arter närmar sig.

Kamerasystem som känner igen fåglar och går ner i hastighet eller stängs av när fåglarna närmar sig verkar fungera. En studie från 2021 visade exempelvis att antalet kollisioner med örnar minskade med 82 procent vid vindkraftverk som kraftigt minskar rotationshastigheten när systemet identifierade örnar i närheten.

The Guardian skriver att Tyskland nu satt upp kameror vid vindkraftverk i Oderdeltat för att skydda områdets häckande mindre skrikörnar. Det har förvisso bara hittats åtta döda individer av arten i områdets vindkraftparker sedan 2002, men det finns bara ungefär 130 häckande par mindre skrikörn i Oderdeltat och arten är klassad som hotad i Tyskland, så varje individ räknas.

När kamerans AI identifierar en mindre skrikörn inom 750 meter så går turbinen ner i fart. Efter 20-40 sekunder roterar den bara med två varv per minut och gör det därmed enkelt för örnar att komma undan de stora, roterande bladen.

Företaget som gör systemet, IdentiFlight, listar flera andra arter som deras AI lärt sig känna igen; exempelvis bivråk, svart stork och kungsörn. De verkar också vända sig till företag som inte vill skydda fler arter än nödvändigt när de använder reklamtext som “Det finns över 10 000 fågelarter. Du kanske bara behöver fokusera på en. Vi kan hjälpa till.”

Snabb omställning och nya regler

Tyskland befinner sig i en kraftig omställning från fossila bränslen till grönare alternativ och har då bland annat satsat på vindkraftverk. I utbyggnaden har man bestämt sig för att slopa tidigare hårda regler för att bygga nära häckningsplatser och att stänga snurrorna helt under häckningsperiod. Istället ska det installeras system som ska förhindra kollisioner – på så sätt används vindkraftverken mer effektivt.

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige, som länge arbetat med vindkraftsfrågor sa i en intervju med Natursidan angående havsbaserad vindkraft att det är “HELT avgörande för oss att man verkligen ser till att vidta nödvändiga skyddsåtgärder, som automatisk nedstängning vid väder- och sträckomständigheter som indikerar risk för omfattande kollisioner”.

Förutom kameror med AI pågår även försök med målade vindkraftverk som verkar ge färre fågelkollisioner.

Vindkraftverk är långt ifrån det som dödar flest fåglar i världen, men vissa arter drabbas proportionellt värre av just vindkraftverk, exempelvis örnar och andra rovfåglar som är vana att kunna sväva med blicken fäst nedåt mot marken efter byten.

Källor: The Guardian och Journal of Applied Ecology

Mer att läsa