Gå till innehållet

Vindkraftpark som hotade berguvar stoppat

Berguv. Foto: M Kuhn via Flickr https://www.flickr.com/photos/mkuhn/

Berguv. Foto: M Kuhn via Flickr 

En sex år gammal tvist mellan Eolus Vind och flera naturorganisationer har nu avgjorts i högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen dömde till fågelvännernas fördel och stoppar därmed de fyra planerade vindkraftverken som skulle byggas där det finns häckande berguv, en art som klassas som “sårbar” på rödlistan.

Tjust fågelklubb, SOF BirdLife Sverige och Naturskyddsföreningen överklagade redan för sex år sedan Eolus Vinds planer på att bygga fyra vindkraftverk i ett område där det häckar både berguv och numera även havsörn. Länsstyrelsen höll med naturorganisationerna om att bygget borde omprövas, men mark- och miljödomstolen godkände byggandet. Naturorganisationerna överklagade då beslutet till högsta instans och vann i Mark- och miljööverdomstolen.

– Naturen och fåglarna vinner, förnuftet har segrat. Vi har lagt ner jättemycket tid på det här och är väldigt nöjda. Det var redan från början ett märkligt beslut. Det fanns redan då indikationer på berguv här, säger Magnus Kasselstrand till Västerviks Tidning.

Det är inte första gången Eolus Vinds planer grusas av berguvar. Bolaget har även velat bygga tre vindkraftverk nära ett berguvsbo i Gislaveds kommun, men fick även då avslag i högsta instans.

Källa: Västerviks Tidning

Mer att läsa