Gå till innehållet

Vindkraftpark byggs mitt i örnrevir

Juvenil kungsörn flygande. Foto: Zsombor Károlyi

Ung kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Vindkraftparken Mullberget i Jämtland byggs mitt i ett område där det häckar kungsörn. Anledningen är att energibolaget Svenska Vindbolaget (nuvarande Eolus) valde att enbart skicka in en inventeringsrapport från sommarhalvåret som gällde döda lövträd, våtmarker och andra naturvärden, inte örnar.

Under vinterhalvåret gjordes en ny inventering och då upptäcktes spelflygande kungsörnar och observationer varenda inventeringsdag. Den rapporten skickades dock aldrig till länsstyrelsen, som istället godkände vindparken efter ett snabbt beslut.

Jan-Erik Öhlén genomförde inventeringen och han är inte nöjd:

– Jag tycker att det är rent mygel. Den inventering som jag gjorde var ju bortkastad tid. Kungsörn är en rödlistad art och vi har sagt att vi ska skydda den. Hela parken är deras jaktmarker och de löper ju störst risk att kollidera när de jagar. Nu står det 26 vindkraftverk där med vingar som är vassa som en knivegg.

Källa: Östersunds Posten

Mer att läsa