Gå till innehållet

Skogsren född i finsk nationalpark – för första gången på 150 år

Skogsren. Foto (beskuret): UusijaniOwn work, CC0, Link

I Finland pågår ett projekt för att återintroducera skogsren. Den var tidigare utbredd i stora områden i Finland och Sverige, men utrotades. Nu har den första vilda kalven fötts i Seitseminens nationalpark på 150 år.

Skogsrenen är en underart till renen och den utrotades i Finland i början av 1900-talet på grund av alltför utbredd jakt. Detsamma skedde i Sverige på 1800-talet. Men i Finland började man återintroducera skogsrenen i mitten av 1900-talet och nu lever ungefär 2000 av världens 4000 skogsrenar i Finland.

Ett av områdena där man jobbar med återintroduktion är i Seitseminens nationalpark. Där får skogsrenarna först vänja sig vid omgivningarna i ett acklimatiseringshägn innan de släpps ut i nationalparken. En av renarna som släpptes in var dräktig och det är hon som nu blivit förälder åt en historisk kalv – den första i området på 150 år.

Återintroduktionerna i olika områden i Finland pågår till 2022. Ett av målen är att det då lever några tiotal vilda skogsrenar i omedelbar närhet av Seitseminen och Lauhanvuori nationalpark och att dessa kan ligga till grund för ökande populationer.

I dagsläget finns sju utsläppta renar i Seitseminen och ytterligare 16 i hägnet. Om projektet faller väl ut är det meningen att det ska kunna utökas till andra lämpliga områden i Norden.

I Sverige vill bland annat Jägareförbundet återintroducera skogsren. Det vill även Stig-Olof Holm, skogsägare, biolog och universitetslärare i Umeå. Han menar att återinplantering av skogsvildren utanför tamrenskötselområdet kan minska vargkonflikten då man inför ett bytesdjur till vargen som fanns tidigare och som gör att fler älgar och rådjur ”blir över” till jägarna.

Dessutom livnär sig skogsrenen framför allt på marklavar, vilket inte andra hjortdjur föredrar. Därför konkurrerar den inte med älg, dovhjort, kronhjort och rådjur om maten och fyller en ekologisk nisch som stått tom inom vargens utbredningsområde, enligt Stig-Olof Holm.

Läs även:
• Skogsrenar vandrar åter i finska nationalparker
• Finland återintroducerar vilda skogsrenar i nationalparker
• Jägareförbundet: Återinför skogsvildren

Källor: EU Life, Metsäpeura och Yle

Mer att läsa