Gå till innehållet

Vildlax-beståndet mer än halverat på 30 år

Lax. Foto: Hans-Petter Fjeld via Wikimedia

Lax. Foto: Hans-Petter Fjeld via Wikimedia

Jämfört med 1980-talet har det vilda laxbeståndet minskat med 55 procent. Det beror troligen på den allt mer spridda laxlusen och den odlade laxen.

Fiskforskaren Trygve Poppe vid Veterinærhøyskolen och Are Nylund vid Universitetet i Bergen menar båda två att det finns för mycket odlad lax i de norska fjordarna och att det är orsaken till att sjukdomarna sprider sig.

– Det vore galenskap att öppna för en fördubbling av produktionen av odlad lax. Det kämpar så mycket med löss, bakterier och virus att det måste lösas först, säger Are Nylund till Verdens Gang.

Även “Vetenskapliga rådet för laxförvaltning” delar synen om att det vilda beståndet påverkats negativt av laxodlingarna eftersom dessa rymmer och sedan sprider sjukdomar bland de vilda laxarna. Rådet bedömer att problemet kommer öka de kommande åren.

En lösning som nu efterfrågas från allt fler håll är att den odlade laxen ska hållas instängd och fysiskt separerad från den vilda laxen.

Idag är laxodlingarna i Norge en miljardindustri, men laxlusen, som egentligen är ett litet kräftdjur, börjar bli ett allvarligt problem som kostar allt större summor för branschen. Bland annat eftersom miljontals laxar måste slaktas i förväg.

Norges fiskeriminister Per Sandberg har uttalat sig om att det inte är läge att utöka laxodlingarna förrän problemet med laxlössen är löst.

Källor: Verdens Gang och Aftonbladet

Mer att läsa