Gå till innehållet

Vildkatten är troligen i stort sett utrotad i Skottland

Skotsk vildkatt. Foto: Peter Trimming from Croydon, England – ‘Kendra’, CC BY 2.0, Link

En stor studie i Skottland har kommit fram till att vildkatten troligen är utrotad i landet. Anledningen är att skotska vildkatter (underarten Felis silvestris grampia) numera är en del av samma genpool som tamkatter. 

Arten vildkatt (Felis silvestris) finns på många håll i Europa (dock ej i Skandinavien), i västra Asien och i Afrika. Det är en annan art än tamkatten. I Skottland finns en underart till vildkatten, som har det vetenskapliga namnet Felis silvestris grampia. Nu ser det dock väldigt mörkt ut för Skottlands vildkatter.

LÄS ÄVEN: • Ny population av sällsynt europeisk vildkatt upptäckt

I studien granskades 300 katter som ansetts vara vildkatter. Forskarna upptäckte att alla tillhör samma genpool som tamkatter och en stor majoritet av dem var hybrider. Tamkatter och vildkatter har helt enkelt parat sig så pass mycket att skillnaden arterna suddats ut. Skotska vildkatter är därmed i stort sett utrotade.

Nu är hoppet för vildkatten, ironiskt nog, att det finns nästan 100 individer som hålls i fångenskap i Storbritannien. Dessa har fortfarande ett starkare genetisk arv än de fria katterna eftersom de inte parat sig med tamkatter.

Källa: BBC

Mer att läsa