Gå till innehållet

Vildåsnor släpps ut för att återskapa ekosystem

Kulan, asiatisk vidlåsna. Foto: Michael Oppermann, CC BY-SA 3.0.

Det har nyligen släppts ut 20 asiatiska vildåsnor av underarten kulan på Tarutinostäppen i Ukraina. Området är en del av åsnornas tidigare utbredningsområde och här kommer de hjälpa till att återskapa de öppna, betade gräsmarkerna och skapa förutsättningar för andra arter.

Åsnorna släpps ut på den 80 kvadratkilometer stora Tarutinostäppen i Donaudeltaområdet i Ukraina, som en gång i tiden var hem åt stora horder av växtätare som höll landskapet öppet. I fjol släpptes åtta dovhjortar, 20 kulan och åtta stäppmurmeldjur ut i området. Målet är att djuren ska hjälpa till att återskapa delar av Tarutinostäppen till hur området såg ut när det var som rikast på biologisk mångfald.

Vildåsnorna håller växtligheten låg och skapar därmed förutsättningar för många andra arter, såsom sislar och stäppmurmeldjur. De minskar också risken för att bränder ska sprida sig och utgör viktiga byten åt vargar. Slagna vildåsnor blir i sin tur föda åt gamar, rävar och insekter.

De 20 vildåsnorna som släpptes ut i år kommer först få acklimatisera sig i ett hägn innan de släpps ut i ett av Europas sista ursprungliga stäppområden våren 2022. Då förses de även med sändare så att de ska kunna följas. Sammanlagt är planen att etablera en flock på 250-300 vildåsnor i Donaudeltat till år 2035. Rewilding Europe räknar med at åsnorna kommer gynna den lokala naturturismen, förutom den biologiska mångfalden.

Kulan (Equus hemionus kulan) är en underart till halvåsnan (Equus hemionus) som numera lever i Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina och delar av centrala Asien. I både Ukraina och Kazakhstan har arten släppts ut i förvildningsprojekt.

Källa: Rewilding Europe

Mer att läsa