Gå till innehållet

Vilda släktingar till viktiga grödor hotas av utrotning

Vanilj (Vanilla planifolia). Foto: Malcolm Manners, CC BY 2.0.

Flera vilda släktingar till populära grödor är hotade och det kan innebära problem för framtidens matsäkerhet.

En ny studie har gått igenom vilda kulturväxtsläktingar (Crop Wild Relative eller CWR på engelska) – det vill säga vilda växtarter som är nära släkt med odlade grödor. I det här fallet gick de igenom 224 vilda arter i Mexiko och andra länder i Centralamerika som är släktingar till bland annat spanskpeppar, squash, bomull, avokado, potatis, majs och vanilj.

Forskarna fann att hela 35 procent av de undersökta vilda kulturväxtsläktingarna var hotade. 7 av dem var akut hotade och 48 var starkt hotade. Värst var det för de åtta vaniljarterna där alla räknas som hotade. Även bomull (92 procent), avokado (60 procent) och majs (44 procent) hade höga andelar hotade arter.

Dessa släktingar är viktiga som källa till genetisk variation som kan hjälpa till att anpassa grödor till effekterna av global uppvärmning och därmed stärka matsäkerheten i klimatkrisen. Det har redan varit en viktig metod för att bekämpa flera sjukdomar på vanliga grödor som potatis.

– CWR förser oss med livsviktiga ekosystemtjänster och är allt viktigare för mat- och näringssäkerhet och för ett hållbart och resilient jordbruk. De är därför av stor biologisk, social, kulturell och ekonomisk vikt, skriver forskarna i sin rapport.

De största hoten mot dessa växter är jordbruk och bekämpningsmedel, invasiva arter, genmodifierade organismer, insamling av växter, samt skogsbruk enligt forskarna. De menar att det krävs ökad forskning och kunskap om CWR för att vi ska kunna säkra framtida generationers tillgång till dessa grödor.

Källor: Plants People Planet och The Guardian

Mer att läsa