Gå till innehållet

Viktig isbjörnspopulation nästan halverad på sex år

Isbjörn på Svalbard. Foto: Cecilia Rudengren

Isbjörn på Svalbard. Foto: Cecilia Rudengren

I en ny forskningsrapport från amerikanska och kanadensiska forskare beskrivs hur den viktiga isbjörnspopulationen vid Beauforthavet nästan har halverats på tio år.

I havet norr om Kanada och Alaska har antalet isbjörnar gått från 1600 individer år 2004 till ungefär 900 sex år senare och bara två av 80 isbjörnsungar som forskarna följde mellan 2004 och 2007 har överlevt.

Efter 2010 har isbjörnspopulationen stabiliserats vid 900 isbjörnar, men överlevnadsgraden hos isbjörnsungar fortsätter att minska under den tioåriga studien. Troligen beror detta på svårigheter att fånga sälar när istäcket blir allt mindre. Det är dock oklart om det även skett en minskning av antalet sälar i området.

Forskningen kring Beauforthavspopulationen kommer fortsätta för att hålla koll på utvecklingen. Sammanlagt finns det 19 olika populationer av isbjörnar världen över. Fyra av dem anses minska, en ökar och resterande populationer finns det inte tillräckligt med data om.

Läs mer:
Fler nyheter om isbjörnar.

Källa: US Geological Survey

Mer att läsa