Gå till innehållet

Viktig internationell överenskommelse mot elfenbenshandel

Elefant marie_mattsson-7

Elefant. Foto: Marie Mattsson

Enligt IUCN (International Union for Conservation of Nature) har en internationell överenskommelse mot elfenbenshandel nåtts på ett stort möte i Botswana.

Flera viktiga elefantländer som Gabon, Kenya och Nigeria och importörer av elfenben som Vietnam, Fillippinerna, Malaysia och Kina har slutit ett avtal för att försöka stoppa den illegala handeln och försöka rädda Afrikas elefanter.

Några av de 14 åtgärder i avtalet var att skärpa brottsrubriceringen för illegal handel, (och därmed öka befogenheterna att bekämpa brottet), diskutera problemen mer med de lokala samhällena som lever med elefenterna, stärka internationella lagar och att mobilisera ekonomiska och tekniska resurser för att bekämpa handeln med elfenben.

WWF har inlett en kampanj där de uppmanar svenska auktionshus att sluta handla med elfenben.

Källa: IUCN

Mer att läsa