Gå till innehållet

Viktig dom: Arter måste skyddas idag för kommande klimatförändringar

Storsäl. Foto: Kerry in London, via Flickr https://www.flickr.com/photos/kerrylondon/

Storsäl – idag livskraftig. i framtiden hotad? Foto: Kerry in London, via Flickr 

En domstol i USA har beslutat att kommande klimatförändringar är ett tillräckligt skäl för att hänsyn måste visas mot arter som i framtiden kommer hotas av dessa förändringar. Dessutom är 50-100 år inte en för avlägsen tidsaspekt. 

Domslutet gäller den arktiska arten storsäl. Idag anses populationen stabil, men i takt med att arktis isar smälter som en följd av den globala uppvärmningen kommer arten få problem. Center for Biological Diversity har därför försökt få National Marine Fisheries Service (NMFS) att lista arten som hotad under Endangered Species Act. Det lyckades 2012, men två år senare överklagades domen av flera oljebolag, staten Alaska och flera grupper av Alaskas ursprungsbefolkning.

Nu har USA:s domstol för överklaganden i det nionde distriktet beslutat att det var rätt att lista arten som hotad eftersom det finns “starka bevis” för att storsälarna i framtiden kommer få problem med ett varmare klimat.

– Det behöver inte diskuteras att temperaturen kommer fortsätta öka under resten av det här århundradet och att det kommer få tydliga effekter i framför allt Arktis. Enligt aktuell forskning kommer Arktis isar fortsätta minska under 2100-talet och NMFS har nått sitt beslut baserat på bästa tillgängliga forskning, sa domaren Richard Paez i beslutet.

Domen väntas ha stor betydelse för liknande fall i USA. Inte minst för att den visar att man idag måste ta hänsyn till vad som händer 50 till 100 år framåt i tiden.

– Det här är en enorm seger för storsälar och visar på den stora viktan av Endangered Species Act för att skydda arter som hotas av klimatförändringar. Beslutet kommer ge storsälar en chans medan vi jobbar för att minska utsläppen av växthusgaser som smälter isen och försöker behålla fossila bränslen i marken, säger Kristen Monsell, advokat för Center of Biological Diversity.

Källa: Think Progress och Huffington Post

Mer att läsa