Gå till innehållet

Växtbaserad föda nödvändig för att rädda naturen

I en ny rapport, med stöd av FN-organet UNEP, fastslås att det är det globala matsystem som är den största anledningen till förstörelsen av naturen. För att minska skadan är ett skifte till en mer växtbaserad diet nödvändig.

Av de 28 000 arter världen över som hittills utvärderats och bedömts riskera att utrotas, hotas 86 procent av jordbruk. Framför allt är det jakten på billig mat som är ett problem och att så mycket av det slängs. Dessutom innebär billig produktion ofta användning av bekämpningsmedel, förorenande gödsling och att naturen skövlas för att göra plats för odlingar.

Antalet djur i jordbruket fortsätter att öka. Mängden gödsel och bekämpningsmedel har stabiliserats på en hög nivå de senaste åren. Källa: “Food system impacts
on biodiversity loss

Om ingenting görs kommer förlusten av biologisk mångfald fortsätta gå allt snabbare och hota mänskligheten, menar forskarna bakom rapporten. Dessutom står matproduktionen för ungefär 30 procent av världens växthusgasutsläpp.

Tre lösningarna tas upp i rapporten:
1. Gå över till en mer växtbaserad diet. Det innebär betydligt mindre belastning på miljön. 80 procent av världens jordbruksmark används till boskap, som bara står för 18 procent av kalorierna vi äter.
2. Återställ ekosystem för att öka biologisk mångfald.
3. Odla med mindre intensiva och skadande metoder och acceptera något lägre skördar, exempelvis genom ekologiska odlingar.

WWF har sedan länge gett följande fyra tips för att du som konsument ska äta mer miljövänligt:
1. Ät mer från växtriket
2. Ät mindre men bättre kött
3. Välj certifierat eller miljömärkt
4. Släng ingen ätbar mat

Källor: The Guardian och Chatham house

Mer att läsa