Gå till innehållet

Vattenkris på Irland kopplas till konstgödsel och kor

Floden Goul på Irland. Foto: Sarah777 – Own work, Public Domain

På 1980-talet fanns 575 irländska vattendrag som ansågs vara rena. Idag är antalet bara 20. Konstgödsel, allt intensivare mjölkproduktion och bristfälliga reningsverk ligger bakom förstörelsen.

Bakgrunden är att Irlands regering satsat stora pengar på att intensifiera jordbruket med betydligt fler djur per gård och odling av foder som kräver stora mängder konstgödsel. Enbart de senaste fem åren har Irland fått 400 000 fler mjölkkor.

Forskare som The Guardian pratat med säger att de allt mer förorenade floderna på Irland med förhöjda halter av antibiotika följer utvecklingen av ett allt intensivare jordbruk med allt större användningen av konstgödsel och allt fler kor, som inte minst används i mjölkindustrin.

Men på sina håll i landet har nu lantbrukare börjat återgå till ett småskaligt brukande för att bruka jorden hållbart och förbättra situationen för landets vattendrag.

– Jag känner stor sympati och beundran för jordbrukare, särskilt de med småföretag, som försöker så gott de kan. Men en regeringsstödd intensifieringspolitik skyddar och återställer inte vattenkvaliteten. Så länge vi säger: “jämfört med andra länder är vi något bättre”, löser vi inte miljöproblemen, och uppriktigt sagt missar det poängen, säger Ken Irvine, professor i vattenekosystem som i årtionden studerat vattenkvaliteten på Irland.

Källa: The Guardian

Mer att läsa