Gå till innehållet

Vattenkraftverk köps upp och läggs ned – skapar vandringsleder

Testeboån. Foto: M Lar, CC BY-SA 4.0.

Det är Gävle och Ockelbo kommun som vill köpa flera vattenkraftverk längs Testeboån och sedan stänga ner dem. Åtgärden ska underlätta för fisken att vandra upp längs ån, som är en av landets utvalda och övervakade indexälvar.

Vandrande fiskar har det inte lätt. I Europa har de minskat med hela 93 procent sedan 1970-talet. En av huvudanledningarna är att vandringsvägarna stoppas av vattenkraftverk.

För att följa utvecklingen för vandrande fiskar rapporterar Sverige från fyra indexälvar. Här övervakas vandringen av lax (Högvadsån, Mörrumsån, Testeboån och Ume/Vindelälven) och ål (Kävlingeån). Det är EU:s datainsamlingsförordning (DCF) som ställer krav på övervakning av fiske och beståndsutveckling av vissa internationellt och kommersiellt viktiga fiskarter.

– Livsutrymmet har i många fall ökat genom olika typer av restaureringsåtgärder, till exempel rensning av gamla timmerflottningsleder och utrivning av gamla dammar. Fiskarnas förflyttningar mellan livsmiljöer har också underlättats med anlagda fiskvägar eller transporter förbi vandringshinder. Inom varje vattensystem finns både pågående och planerade åtgärder för att ytterligare förbättra vattenmiljöernas ekologiska status, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, skriver Havsmiljöinstitutet.

I indexälvarna görs även vissa åtgärder för att underlätta för vandringslederna. En sådan åtgärd är nu aktuell när kommunerna Ockelbo och Gävle vill köpa och lägga ned vattenkraftverken i Strömsbro och Åmot. Priset för nedläggningen beräknas till ungefär 50 miljoner kronor, men kommunerna får upp till 95 procent av kostnaderna i stöd från Vattenkraftens miljöfond, som kommer från de stora vattenkraftbolagen.

Källor: SVT Gävleborg, Sveriges Vattenmiljö och Arbetarbladet

Mer att läsa