Gå till innehållet

Västafrikas kollapsande fiskbestånd blir mat åt västerländsk köttproduktion

Inspektion av ett senegalesiskt fiskefartyg 2012. Foto: MC1 Daniel Mennuto http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=048c2325ec99079a6ed48f07b9db2f42293bbc15&t=2, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25499522

Inspektion av ett senegalesiskt fiskefartyg 2012. Foto: MC1 Daniel Mennuto, Public Domain.

Lokalbefolkningen har svårt att få tillräckligt med mat och fiskbestånden håller på att kollapsa för att enorma trålare och fiskfabriker ska kunna göra billig djurmat åt exempelvis kycklingar, lax och grisar till den europeiska och asiatiska marknaden.

Längs med kusten i Senegal har det byggts ett dussintal fabriker som gör djurmat av sardiner och sill. Djurmaten i form av fiskpulver exporteras till västvärlden där det föds upp köttprodukter och fisk på den näringsrika födan. Fiskolje- och fiskmatsindustrin står för 60 procent av världens sammanlagda fiske och står därmed för planetens överlägset största fiske. Samtidigt är det ett fiske som få känner till. Det pågår utanför Afrikas västkust, men också i Peru, Chile, Thailand och på många andra håll. Småfisk tas upp för att bli föda åt exempelvis laxodlingar, kycklingar och grisar.

LÄS ÄVEN: • Världens fiske minst 50 procent större än beräknat

För lokalbefolkningen är utvecklingen katastrofal. Fisken är en viktig proteinkälla, men sedan fabrikerna anlänt är det mer lönsamt för de som tar upp fisken att sälja stora kvantiteter till fabrikerna än att sälja det på de lokala marknaderna till lokalbefolkningen. Det blir allt svårare för lokalbefolkningen att ha råd med fisk och de lägger redan ungefär hälften av sina intäkter på mat.

Småfisk är allt som återstår

– För 20 år sedan var det ingen som kunde tänka sig att äta sardiner i det här området, det fanns mycket bättre fisk då. Nu är det bara småfisk som finns kvar, sa en lokal fiskare till The Guardian redan 2012. Sedan dess har ännu fler fabriker byggts.

LÄS ÄVEN: • Så enkelt kan världens hotade fiskenäring räddas och bli hållbar

– För att verkligen förstå den potentiella effekten som fiskfodret har, så måste man förstå hur viktig fisk är i ett land som Senegal, säger Alessane Samba, Senegals ledande fiskforskare. När jag växte upp i min by åt vi kött två gånger om året, resten av tiden åt vi bara fisk.

I takt med att allt fler enorma trålningsfartyg anlände till vattnen utanför Senegal har också fiskbeståndet minskat. Allesane Samba räknar med att biomassan i de senegalesiska haven har minskat från en miljon ton till 400 000 ton. Nu är dessa enorma fartyg förbjudna i området, men antalet fiskar fortsätter att minska, och det snabbt. Så samtidigt som det blir allt mindre fisk i haven byggs det fler fiskmatsfabriker.

LÄS ÄVEN: • ”Katastrofal” utveckling för haven – hälften av livet har försvunnit på 40 år

Enligt siffror från USAid förlorar landet över 2 miljarder kronor årligen till illegalt fiske av utländska trålare och ungefär 37 procent av fisket i regionen är illegalt.

Matbrist kan leda till revolution

– Enkelt uttryckt klarar inte sardinpopulationen trycket. Utan sardiner i ett land som Senegal, kommer det bli revolution, säger Allesane Samba.

Sardiner och andra småfiskar flyttar med vattentemperaturen längs Afrikas västkust och i takt med den globala uppvärmningen är stimmen på väg att lämna Senegal och istället röra sig mellan Maurietanien och Marocko. Länder som redan är redo med fler fiskmatsfabriker än Senegal för att skapa föda åt västerländsk köttproduktion. Framtiden för Senegals viktigaste näring, i dubbel bemärkelse, ser mörk ut.

Källor: Independent, BBC och The Guardian

Mer att läsa