Gå till innehållet

Vartannat skyddat område i Afrika hårt drabbat av pandemin

Rafiki – silverhanne. Foto: WWF

En ny rapport från Internationella naturvårdsunionen (IUCN) visar att varannat skyddat område i Afrika och vart fjärde i Asien drabbats hårt av pandemin i form av minskade turistinkomster, färre parkvakter och ökad risk för tjuvjakt. Dessutom har många länder ökat exploateringen av skyddade områden.

​Studien, som gjorts i samarbete med forskare och organisationer som WWF, visar att pandemin drabbat nationalparker och skyddade områden hårt.

– Parkerna har fått dra ner på parkvakter, patrullering, utbildning och samarbete med lokalbefolkningen. I Asien har vart fjärde skyddat område varit tvungen att dra ner på sin verksamhet medan läget varit bättre i Nordamerika, Europa och Oceanien, säger Louise Carlsson, naturvårdsexpert på WWF Sverige.

Förlorade jobb och ökad exploatering
Nedskärningarna har drabbat många parkvakter och annan personal i de skyddade områdena. Var femte anställd i parkerna förlorade sitt jobb på grund av covid-19-relaterade budgetnedskärningar i länderna. Parkvakter i Centralamerika, Karibien, Sydamerika, Afrika och Asien har drabbats hårdare än kollegerna i Europa, Nordamerika och Oceanien.

Rapporten, som publicerats i tidningen Parks, visar också att 17 av de undersökta länderna ökat eller behållit sitt stöd till skyddade områden under pandemin, men hela 22 länder minskade på stödet för att i stället satsa på vägbyggen och utvinning av olja och gas i skyddade områden. Detta trots att pandemins uppkomst bland annat konstaterats bero på att vilda djur får sina livsmiljöer förstörda och blir allt hårdare trängda av människan.

– Vi måste se kopplingarna mellan förstörelsen av naturen och människors hälsa, annars kommer vi snart att se nästa pandemi. Handeln med högriskdjurmarknader och konsumtionen av vilda djur och växter måste bromsas, avskogningen och omvandlingen av mark stoppas och matproduktionen hanteras på ett hållbart sätt. Vetenskapen är tydlig. Vi måste arbeta med naturen. Ett ohållbart utnyttjande av naturen har blivit en enorm risk för oss alla, säger Peter Westman, t f generalsekreterare för WWF Sverige.

Källor: WWF och Parks

Mer att läsa