Gå till innehållet

Vartannat skogslevande ryggradsdjur borta sedan 1970

Bergsgorillorna i Rwanda ökar i antal, vilket är ett av de positiva exempel som nämns i WWFs nya rapport om vår biologiska mångfald i världens skogar. Foto: Stephen November /WWF

Världsnaturfonden WWF släppte idag en ny global rapport som visar att djurpopulationerna minskar kraftigt i världens skogsmiljöer. Jämfört med 1970 återstod 2014 bara 47 procent av populationerna.

Rapporten “Below the Canopy” (“under trädtaket”) är den första globala bedömningen av läget för den biologiska mångfalden i världens skogar, som baserar sig på populationsdata. 455 populationer uppdelat på 268 arter som lever i skogen, utspridda på alla kontinenter, har studerats mellan åren 1970 och 2014. Slutsatsen är att ryggradsdjuren som är beroende av våra skogar står inför mängder av hot och har snabbt minskat i antal.

Huvudorsakerna bakom minskningarna är att deras livsmiljöer förstörs på olika sätt. Exempelvis genom att skog omvandlas till jordbruksmark, men även illegal handel med vilda djur och ohållbar jakt är betydande faktorer.

LÄS ÄVEN: • Konsumtion i EU och USA driver på illegal regnskogsskövling på Papau Nya Guinea

Störst är minskningen i de tropiska skogarna som exempelvis Amazonas regnskog. Det är värt att poängtera att rapporten bara sträcker sig fram till år 2014. Efter det har dessutom avverkningarna i Brasilien ökat i snabb takt.

Skogar behövs för att undvika klimatkris
– Rapporten visar också att skogarna, som hyser mer än hälften av alla ryggradsdjur på land, är viktiga kolreservoarer och kolsänkor. Alla djur som lever i skogen bidrar i sin tur med viktiga ekologiska funktioner för att hålla dem friska och produktiva, till exempel att pollinera och sprida frön, men de har även andra viktiga uppgifter som påverkar naturlig förnyelse och kollagring. Om vi ska vända den globala nedgången av biologisk mångfald och undvika klimatkris, måste vi skydda skogarna och de arter som lever i dem, skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Kollaps av tropikernas biologiska mångfald närmar sig

Vicki Lee Wallgren, chef för skog och arter vid Världsnaturfonden WWF, menar att den snabba minskningen av det genomsnittliga antalet djur i populationerna i skogen de senaste decennierna är “ett akut varningstecken”.

– Nu behöver vi beslutsfattare som tar krafttag för att skydda djur och natur. Och inte minst måste de se till att de får vara kvar även i framtiden, säger hon.

LÄS ÄVEN: • Gamla tropiska skogar fortsätter lagra mer koldioxid – men hoten ökar

Ni tar upp att populationer av ryggradsdjur i skogar sedan 1970 minskat med 53 procent, men i Living Planet Report från 2018 skrev ni att ”bestånden av vilda ryggradsdjur som kartlagts i drygt 16 000 populationer har minskat med 60 procent sedan 1970”. Innebär det alltså att skogslevande ryggradsdjur i skog klarat sig relativt bra jämfört med andra arter?
– Populationer av sötvattenslevande djur har utan tvekan sett den största minskningen sedan 1970, berättar Vicki Lee Wallgren. Det förklarar varför siffran i Living Planet Report för alla vilda ryggradsdjuren är något högre än för enbart de skogslevande ryggradsdjuren.

I rapporten skriver ni också att minskningen framför allt gäller de tropiska skogarna. Hur ser det ut i skogar längre norrut, exempelvis i Europa?
– Vi ser samma trenden i skogsrapporten som vi såg för alla vilda ryggradsdjuren där minskningen sedan 1970 är mycket mer kraftfull i tropikerna än i de mer nordliga breddgraden. En stor anledning till detta är för att nivåerna i norra halvklotet redan var kraftigt reducerade 1970 när mätningen började. Trenden ser därmed ut att vara mycket mer kraftfull i tropikerna där hot från avskogning, habitatförstöring, illegal jakt, överexploatering och olaglig handel är relativt nyare och större.

Stirra inte blint på träden
Olle Forshed, expert på tropisk skog WWF, berättar att en riktig och livskraftig skog är mer än bara träd och att det därför är viktigt att inte bara stirra sig blind på ett antal hektar skog utan att faktiskt också undersöka och förstå vilka arter som lever i och av den.

– Ett viktigt budskap i rapporten är att det är mycket viktigt framöver att vi i arbetet med att bevara skogen faktiskt fokuserar på biologisk mångfald och skogens arter och inte bara skogens omfattning och mål för att stoppa avskogningen. Annars riskerar vi att få en mängd tomma skogar, alltså skogar där träden står kvar men mycket av djurlivet har gått förlorat, säger Olle Forshed.

Allt ser inte mörkt ut i rapporten. Den tar bland annat upp ökande antal apor i Costa Rica och bergsgorillor i centrala Afrika som exempel på hur naturvårdsinsatser hjälpt bestånd av skogsdjur att öka igen.

Källa: WWF

Mer att läsa