Gå till innehållet

Varning för vattenbrist inför sommaren

Torka. Foto: Erik Hansson

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har skickat ut ett pressmeddelande där de varnar för att de senaste veckornas torka i stora delar av landet inneburit att grundvattennivåerna är under de normala för årstiden på många håll i landet. Det krävs mer nederbörd än normalt den närmaste tiden för att återställa nivåerna innan sommaren.

Mätningarna av grundvattennivåerna delas upp i två delar: små grundvattenmagasin (exempelvis grävda eller borrade brunnar) och stora grundvattenmagasin (exempelvis i rullstensåsar). 

LÄS ÄVEN: • Växter tar upp mindre CO2 i en varmare värld

För små grundvattenmagasin är nivåerna nu under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand där de sjunkit den senaste tiden. Läget är värre för de stora grundvattenmagasinen. Där är de under det normala i praktiskt taget hela landet.

LÄS ÄVEN: • Vattna trädgården utan att slösa

– De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen inför sommaren kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång. För att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden, skriver SGU i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Torkan sommaren 2018 kommer få negativa konsekvenser för älgstammen i åratal

Normalt brukar grundvattennivåer i mars – april vara relativt höga, men i år är nivåerna sjunkande på grund av den rådande torkan. Enligt Dagens Nyheter är utgångsläget inför sommaren betydligt sämre än vid samma tid 2018 och det påminner om läget för två år sedan med rekordlåga grundvattennivåerna i stora delar av landet.

LÄS ÄVEN: • Hettan och klimatförändringar slår hårt mot jordmånen

SGU uppmanar nu kommunerna att bevaka utvecklingen noga och att vid behov överväga att införa “åtgärder för att minska vattenförbrukningen”. För att grundvattennivåerna ska återställas krävs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Källor: SGU och Dagens Nyheter

Mer att läsa