Gå till innehållet

Värmen ger invasion av gammaflysvärmar – slår hårt mot finska bönder

Gammafly känns igen på teckningen på vingen som liknar den grekiska bokstaven gamma. Foto: Av Andreas Eichler, CC BY-SA 4.0, Länk

Sommaren extrema värme har gjort att den dagflygande nattfjärilen gammafly kunnat ta sig norrut och föröka sig i enorma antal. I Finland har det orsakat stora förluster för bönder som fått se hela sin skördar uppätna på kort tid. Det rapporterar Hufvudstadsbladet.

Gammafly ses förvisso i Finland årligen, men för det mesta är landet för kallt för arten. Längre söderut i Europa med varmare klimat kan gammafly föröka sig i enorma antal och när nu även norra Europa fick ett så långvarigt och kraftigt högtryck kunde insekterna inte bara ta sig norrut – de hann även lägga ägg och få larver här. Dessa hann i sin tur utvecklas färdigt och lägga ytterligare en generation ägg. Det är vad som skett i Finland i år.

Gammaflyets larv. Foto: Harald Süpfle, CC BY-SA 3.0, Länk

Medan det fullvuxna gammaflyet lever på nektar från blommor så äter de gröna larverna det mesta och har hittills ofta gett sig på åkrar med rybs, kummin eller bondbönor. För en del bönder har anstormningen av gammaflyn varit så kraftig att det slagit ut hela skördar på två dygn. Enligt lantbrukaren Thomas Antas uppträdde nattfjärilarna i sådana antal att svärmarna skymde solen, “som ur en biblisk berättelse”, säger han till HBL.

Finska Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har i sommar beviljat undantagstillstånd för bekämpningsmedel mot gammaflyn, men tidigare i sommar även mot bladlöss och rapsbaggar. Behovet har varit så stort att medlen blivit en bristvara.

Enligt biologen Jaakko Kullberg är dock bästa sättet att begränsa skadorna från larverna att gynna artens naturliga fiender och se till att de trivs i närheten av åkrarna.

Gammafly har även uppträtt i enorma antal under herrfotbollsfinalen i EM 2016:

Då en berömd scen visade en gråtande Christiano Ronaldo som fick tröst av ett gammafly:

Källor: Hufvudstadsbladet och YLE

Mer att läsa