Gå till innehållet

Varmare klimat gynnar giftiga alger som nu nått Alaska

Algblomning i Biscayabukten. Foto: NASA - The MODIS scientific instrument, from this search and this page, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2527275

Algblomning i Biscayabukten. Foto: NASA – The MODIS scientific instrument, Public Domain.

De senaste 20 åren har giftiga alger orsakat omfattande insjukningar och dödsfall hos marina däggdjur längs USA:s västkust och stoppat fisket. Hittills har man inte trott att det drabbat marina ekosystem i kallare vatten, men i en ny studie har man hittat de giftiga ämnena i många olika däggdjur i Alaska och forskarna oroar sig nu över att gifterna kommer orsaka stora problem.

En rekordstor blomningen av giftiga alger drabbade i somras USA med omfattande konsekvenser och stängde bland annat ner fisket längs västkusten. Det registrerades giftiga algblomningar från Mexiko i söder till Homer i Alaska i norr. Enligt en ny studie kan liknande händelser bli allt vanligare i framtiden och dessutom frekvent drabba Alaska.

Sjölejon. Foto: Deserticola at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32043003

Sjölejon har hittats så förgiftade av alger att det fick avlivas. Foto: Deserticola at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

I studien togs prover från 905 marina däggdjur från 13 arter så som knöval, vitvalar, tumlare, sjölejon, flera sälarter, valrossar och havsuttrar. De båda giftiga ämnen domsyra och saxitoxin, som bland annat härstammar från alger, upptäcktes i en majoritet av djuren och för första gången observerades även ett sjölejon som var så förgiftat av algerna att det drabbats av anfall och fick avlivas.

Eftersom man tidigare trott att Alaskas vatten var för kalla för dessa alger var upptäckten oroväckande och förvånande. Dessutom var nivåerna av domsyra och saxitoxin högre än man trott i djuren. Världens allt varmare vatten gör att giftalgerna sprider sig och eftersom vattnet utanför Alaska blivit tre grader varmare på bara tio år har mycket förändrats där på kort tid.

Det spekuleras nu även av forskare om de giftiga algblomningarna kan ha med strandningen och massdöden av valar att göra. Teorin är att algerna slår ut de minsta organismerna i näringskedjan först, vilka är valarnas föda.

I Chile har de giftiga algblomningarna lett till att nästan 23 miljoner odlade laxar dött i de kraftigt uppvärmda haven utanför landets kust 2015. Det beräknas ge landet exportförluster på 6-7 miljarder kronor.

Källor: Thinkprogress, Science Direct och Alaska Dispatch News

Mer att läsa