Gå till innehållet

Varmare klimat gör getter mindre

Gems. Foto: Dmano via Wikimedia

Gems. Foto: Dmano via Wikimedia

Det är känt sedan tidigare att den globala uppvärmningen har fått reptiler, fåglar och fiskar att inte bli lika stora. Störst förändring på kortast tid verkar dock ha skett med bergsgetterna gems i de italienska Alperna. Enligt en ny studie väger de i snitt 25 procent mindre nu än för 30 år sedan och under dessa år har temperaturen i deras livsmiljö ökat med mellan tre och fyra grader.

Förändringen i storlek och det varmare klimatet har dock hittills påverkat gemsen positivt eftersom de ökat i antal de senaste årtiondena.

Den ökande populationen kan också vara ytterligare en faktor till att de minskat i storlek – det är helt enkelt större konkurrens om de bra matställena.

Forskarna tror också att storleksförändringen har uppstått eftersom gemsen vilar mer när det är varmare. På så sätt undviker de lättare att överhettas. Å andra sidan blir de mer känsliga för kyla vilket kan påverka beståndet om det blir kalla vintrar.

Forskningen kan även vara bra att känna till för framtida boskapskötsel. Djur i varmare klimat kan komma att äta mindre och därmed också producera mindre kött.

Läs mer:
Våra artiklar om klimatförändringar.

Källa: National Geographic

Mer att läsa