Gå till innehållet

Världsarvet Bialowieza-skogen vaktas fortfarande av naturvänner

Bialowiezaskogen på den polska sidan. Foto: CC BY-SA 3.0

Efter naturvännernas hårda kamp och hotet om stämning från EU har Polen i stort sett upphört med avverkningen, men kampen om urskogen och världsarvet Bialowieza fortsätter, rapporterar Yle.

Det var i januari 2017 som förra miljöministern Jan Szyszko instiftade “Szyszkos lag”. Det var en ändring i miljölagen som gör det möjligt för privata markägare att hugga ned träd utan tillstånd, utan att plantera nya träd och utan att informera kommun eller allmänhet om sina kommande avverkningar. Detta skogsbruk med ”frihet under ansvar” har lett till en ”massaker” av träd över hela Polen, enligt polska naturorganisationer.

Ett av områdena som drabbades när skogsindustrin fick ta över ansvaret för skogarna var urskogen Bialowieza, som Unesco utnämnt till världsarv. Här började avverkningen redan 2016 då det skylldes på angrepp av granbarkborre. Ett argument som biologer avfärdat.

Läs även: • Polen vill få bort Białowieżas status som världsarv

Även den polska allmänheten är emot skövlingen i Bialowieza. 250 000 personer har skrivit på en namninsamling för hårdare regler mot avverkningar och en av de största miljödemonstrationer någonsin i Polen gällde avverkningen av Białowieża.

Efter att naturvänner blockerat skogsmaskiner, miljöorganisationer uppmärksammat media och EU hotat med böter stoppades tillslut avverkningarna. Men naturvänner bevakar fortfarande skogarna och registrerar och dokumenterar de timmerbilar som kör in i skogen och hämtar tidigare nedsågat timmer. Även om EU beordrat att avverkningarna stoppas så är det först i vår som EU-domstolens meddelar en slutgiltig dom i fallet.

Den hårt kritiserade miljöministern har bytts ut sedan i höstas, men miljörörelsen vågar inte lita på att skogsavverkningarna upphör. Sedan det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa kom till makten i Polen 2015 har konflikterna med EU ökat och det är inte otänkbart att regeringen väljer att fortsätta med avverkningen trots hotet om böter. Det ses av delar av miljörörelsen som en ren provokation mot EU.

LÄS ÄVEN: • Polska mödrar protesterar mot avverkning, ammar barn på hyggen

Bialoweiza-området täcker 141 885 hektar och bara 17 procent av det är skyddat mot avverkning i dagsläget . För 10 000 år sedan var Bialowieza bara en liten del av en urskog som täckte stora delar av Europa. Idag är det i stort sett bara det här området som återstår och det brukar benämnas som Centraleuropas sista urskog.

I området lever 59 olika däggdjur, så som visenter, lodjur, vargar och uttrar. Dessutom lever mer än 250 fågelarter och mängder av svampar och skalbaggar trivs i de gamla träden och den rikliga förekomsten av död ved.

LÄS ÄVEN: • Protester mot skogsavverkning i Unesco-arvet Białowieża

Det är för dessa naturvärden och för en av Europas sista urskogar som miljöaktivisterna kämpar. De vill att hela Bialowieza blir ett naturskyddsområde.

– Det är som lugnet före stormen. Allt hänger nu på EU-domstolens beslut. Kommer vi att få rätt eller vinner de? Kan vi fortsätta med vår kampanj att göra skogen till en nationalpark, eller blir det en ny kamp mellan den statliga skogstyrelsen och oss, frågar sig Greenpeace-aktivisten Marta Grundtland till Yle.

Källa: Yle

Mer att läsa