Gå till innehållet

Världens största skyddade område i tropisk regnskog har bildats

Jätteutter. En av de rödlistade arterna som kan ses i området. Foto: Araguaia.org – lower resolution image, Attribution, Link

Nationalparken Serranía del Chiribiquete i Colombia har nyligen expanderats till att innefatta 43 000 kvadratkilometer tack vare en lång kamp från naturorganisationer. Det blir därmed världens största naturreservat som skyddar tropisk regnskog. Dessutom utsågs Chiribiquete nyligen till ett världsarv av UNESCO.

– Det här är en väldigt viktig milstolpe för Amazonas och för bevarandet av skogar i världen. Det är också en betydelsefull stund för skyddet av Colombias viktigaste ekosystem. Chiribiquete är väldigt speciellt för sina biologiska, kulturella, hydrologiska och arkeologiska värden, säger Mary Lou Higgins, chef för WWF-Colombia.

I Chiribiquete lever tusentals arter, varav tiotals endast hittas i detta område. Flera av dem är också hotade. Det gäller exempelvis låglandstapir, jätteutter, jättemyrslok, ullapor och jaguar.

I nationalparken lever även flera lokala ursprungsfolk isolerade från omvärlden.

Källa: WWF

Mer att läsa