Gå till innehållet

Världens största sjögrässkog upptäckt – av hajar

Med hjälp av tigerhajar kunde forskare upptäcka vad som klassas som världens största sjögräsängar.

Området ligger utanför Bahamas och beräknas kunna vara upp till 92 000 kvadratkilometer. Som jämförelse är hela Island 103 000 kvadratkilometer. Forskarna upptäckte området genom att sätta kameror och gps-sändare på tigerhajar som lever i området och spenderar ungefär 72 procent av sin tid med att patrullera sjögräsängar. Varje dag förflyttade sig hajarna ungefär 7 mil vilket gjorde kartläggningen effektiv. Naturorganisationen Beneath The Waves hjälpte till med arbetet (se en film av deras insats här under), som pågått sedan 2019.

Det fanns misstankar redan innan om att Bahamas troligen hade stora grunda, sandiga områden som lämpade sig för sjögräsängar, men det var först när forskarna och Beneath The Waves samlade in datan från kamerorna och sändarna, samt genomförde över 2 400 dyk i området, som de förstod vidden av upptäckten. Det beräknas nu att Bahamas kan ha upp till en fjärdedel av världens kollagring i sjögräsängar.

– Den här upptäckten bör ge oss hopp om våra havs framtid. Den visar också hur allting hänger ihop. Eftersom tigerhajar har varit skyddade i Bahamas under många år kunde vi studera och övervaka de beteenden som dessa djur ägnat sig åt i årtusenden. Hajarna ledde oss till sjögräsekosystemet i Bahamas, som sannolikt är den viktigaste blåa kolsänkan på planeten. Om de skyddas kan sjögräsen spela en avgörande roll för att bromsa klimatkrisen, när världen börjar använda en rad olika strategier för att fånga upp kol från atmosfären, säger Austin Gallagher, ordförande för Beneath The Waves.

Som Natursidan skrivit om tidigare lagrar sjögräsängar stora mängder kol, så pass mycket att de anses viktiga för att nå de globala miljömål. Dessutom utgör de en viktig livsmiljö för havslevande arter som lever i den skyddande växtligheten. Tigerhajarna har inte bara gjort en insats för vetenskapen genom att kartlägga sin livsmiljö – de är också en viktig del för att sjögräsängarna ska frodas eftersom de äter många av de arter som betar av växterna och bidrar därmed till balansen i ekosystemet. Precis som de flesta andra topprovdjur. En tidigare studie har konstaterat att hajar därmed är viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Nature och Saudi Arabia’s King Abdullah University of Science and Technology

Mer att läsa