Gå till innehållet

Världens största och första (äkta) tusenfoting upptäckta

Tusenfotingen Eumillipes persephone från Marek, P.E., Buzatto, B.A., Shear, W.A. et al. Foto: CC 4.0

Namnet tusenfoting har egentligen varit missvisande. Ingen mångfoting har hittills hittats med fler än 750 ben. Men nu har forskare hittat världens första äkta tusenfoting i Australien. Några dagar senare beskrev forskare även den största kända mångfotingen i historien.

Med det vetenskapliga namnet Eumillipes persephone har den nyupptäckta arten äntligen gjort skäl för namnet tusenfoting med sina 1 306 ben. Den lever i västra Australien och är knappt en millimeter bred och tio centimeter lång. Forskarna hittade arten 60 meter under jorden i ett borrhål för mineralletning. Livet i den mörka miljön har gjort att tusenfotingen varken har ögon eller pigment.

På andra sidan jordklotet har ett annat forskarteam hittat en betydligt större och numera utdöd släkting. Fossiler som beräknas vara 326 miljoner år gamla av en tusenfoting stor som en bil hittades norr om Newcastle i Storbritannien. Segmentet av arten som hittades var 75 centimeter långt och när den levde var den troligen hela 2,7 meter lång och vägde ungefär 50 kilogram.

Fyndet gjordes redan 2018 när en sandsten knäckts precis så att fossilen avslöjades.

Illustration av hur den stora tusenfotingen kan ha sett ut. Bild: J.W. Schneider. TU Bergakademie Freiberg, CC 4.0

Det finns bara två andra kända fynd av tusenfotingar i släktet Arthropleura, båda från Tyskland, men de är mycket mindre än det “nya” fyndet. För att bli så stor måste arten ha haft en näringsrik diet, troligen nötter och frön som den hittade under lövtäcket, men de skulle även kunna ha ätit andra ryggradslösa djur och groddjur. Arthropleura-släktet levde på Jorden under ungefär 45 miljoner år. Varför de dog ut är oklart, men det kan ha att göra med att klimatet blev för torrt för dem eller att de blev utkonkurrerade av reptiler.

Läs även:
Svenska forskare kan ha hittat 2,4 miljarder år gamla svampar

Källor: Nature och Cambridge university

Läs mer

Mer att läsa