Gå till innehållet

Världens största damm-sprängning återställer ekosystem

Floden Elwha. Foto: Elwhajeff via Wikimedia

I veckan sprängdes dammen Glines Canyon Dam i USA för att släppa lös floden Elwha efter över 100 års elproduktion. Dammen är över 60 meter hög och sprängningen därmed den största “flod-befrielsen” som ägt rum i världen. Arbetet inleddes redan för tre år sedan när en mindre damm togs bort i området och på denna tid har laxar börjat vandra förbi den före detta dammen och växtligheten gror i dammbädden.

Sprängningen är en del av en attitydändring kring vattenkraft i USA som erkänner att en del av 1900-talets utbyggnad gick för långt. Floden Elwha var tidigare berömd för sitt rika bestånd av lax, men också för sina stora träd. För att få el till skogsindustrin byggdes Elwha-dammen 1914 och Glines Canyon Dam 1927.

Dammarna förstörde flodens populationer av lax och skaldjur och därmed också försörjningen för ursprungsbefolkningen i stammen Lower Elwha Klallam. I en lång kamp, som innehöll både protester och långa rättegångar, började deras rättigheter sakta utökas. Efter tiotals år fick de 1979 rätt till hälften av områdets laxfångst och 1992 beslöt kongressen efter påtryckningar från miljöorganisationer att de två dammarna skulle köpas av staten och möjligheten att ta bort dem skulle undersökas. Nästan 20 år senare verkställdes beslutet att ta bort dammarna.

– För 30 år sedan sågs det som en galen idé att ta bort dammen från floden Elwha, idag är damm-borttagningar en accepterad metod för att återställa en flod, säger Bob Irvin ledare för bevarandeorganisationen American Rivers.

De senaste 20 åren har nästan 850 dammar tagits bort i USA och över hundra enbart under 2012 och 2013.

Det fanns en oro för vad som skulle ske med allt sediment som låg i dammen och nu skulle spolas nedströms, men under de tre år som gått sedan Elwha-dammen avlägsnades har nya flodbankar och stränder skapats vilket gett nya habitat för krabbor, musslor och tobisfiskar. Efter bara ett år hade laxbeståndet med viss hjälp etablerat sig och forskare som studerat området förväntar sig nu att även växtätare, björnar och traktens fåglar kommer gynnas av områdets återväxt.

Film från sprängningen vid Glines Canyon Dam:

Timelapse-film på tidigare dammsprängning:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=4LxMHmw3Z-U”]

Källa: National Geographic

Mer att läsa