Gå till innehållet

Världens spindlar äter över 400 miljoner ton insekter per år

Hoppspindeln med det latinska namnet Menemerus semilimbatus. Foto: Mats Carnmarker

En ny studie har kommit fram till att världens spindlar sammanlagt äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter per år. Det kan jämföras med att världens människor äter ungefär 400 miljoner ton kött och fisk. Studien är baserad på 65 tidigare studier och publicerades i magasinet The Science of Nature.

Forskarna Martin Nyffeler vid Basels universitet och Klaus Birkhofer vid Lunds universitet började med att räkna ut att det finns ungefär 25 miljoner ton spindlar i världen. Framför allt i skogar, gräsmarker och buskmarker. Utifrån mängden spindlar räknade de ut ungefär hur mycket byten dessa dödar varje år och tog även hänsyn till hur många spindlar det finns i olika biotoper.

– Många människor är rädda för spindlar och tycker att de är obehagliga. Jag hoppas att den här studien leder till att människor förstår bättre vilken nytta spindlarna gör, säger Klaus Birkhofer i ett pressmeddelande.

Forskarna visar också att spindlar gör en viktig insats för att hålla skadeinsekter stångna. De enorma mängder insekter som spindlarna äter skulle annars orsaka stora skador på jordbruksgrödor och skog. Dessutom skulle de sprida sjukdomar i betydligt högre utsträckning.

– I exempelvis malariaområden hjälper spindlar till genom att fånga moskiter som kan smitta människor, säger Klaus Birkhofer.

– Dessa uträkningar visar den viktiga roll som spindlar har som rovdjur i halv-naturliga och naturliga miljöer eftersom många ekonomiskt betydelsefulla skadedjur och sjukdomsspridare lever i dessa skogar och gräsmarker. Vi hoppas att våra uträkningar och resultat höjer allmänhetens kunskap och förståelse för vilken viktig roll som spindlarna spelar, säger huvudförfattaren Martin Nyffeler.

Källor: Springer och Lunds universitet


Natursidan.se har beviljats stöd av Forskningsrådet Formas genom Erik Hanssons, Johan Linds och Marie Mattssons projekt ”Forskning om natur för alla”. Det här är en artikel inom detta projekt. Läs alla våra artiklar i serien via den här länken.

Mer att läsa