Gå till innehållet

Världens oro för klimatförändringar ökar, men miljöpolitiken uteblir

Kolkraftverk. Foto: CC BY-SA 3.0, Länk

Miljö och klimat är den viktigaste valfrågan i Sverige just nu och runt 60 procent av världens befolkning anser att klimatförändringarna är ett stort hot. Trots det backar många länder från löftena i Parisavtalet.

I Australien har politiska försök att minska utsläppen av växthusgaser lett till två premiärministrars avgång, trots att delar av landet drabbats av en sjuårig torka, ovanligt tidiga bränder och ett allt mer utsatt korallrev. Dessa katastrofer förväntas bli värre i takt med den globala uppvärmningen. Anledningen till att politikerna inte står upp för sin miljöpolitik, enligt Nature, är att landet fortfarande är så beroende av kol och att kol-lobbyn i landet är så stark att de motsätter sig alla beslut om minskade utsläpp.

LÄS ÄVEN: • Global uppvärmning kommer ge dramatiska förändringar i ekosystem

Australien är inte det enda landet med politiker som verkar backa från Parisavtalet. I Kanada har Justin Trudeau meddelat att de kommer dra tillbaka förslagen om en koldioxidskatt, Sverige ser inte ut att nå miljömålet “Begränsad klimatpåverkan”, Frankrikes miljöminister avgick i protest mot landets alltför svaga miljöpolitik, Donald Trumps administration försvagar miljölagar på löpande band, i Brasilien ökar skogsskövlingen, Turkiet och flera andra länder planerar att bygga nya kolkraftverk och Nya Zeeland har också dragit ned på sina utlovade åtaganden sedan Parisavtalet.

LÄS ÄVEN: • Värsta torkan i Australien på över 400 år slår hårt mot bönder och vilda djur

Extra allvarliga är de här försämrade målen eftersom inte ens Parisavtalet anses vara tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna.

Samtidigt ökar allmänhetens intresse för klimatfrågan och oro över de förändringar som är på gång. Över 60 procent av de svarande i en internationell undersökning ser klimatförändringar som ett stort hot mot det egna landet. Frågan är om även ledande politiker inser allvaret i tid?

Källor: Nature och Washington Post

Mer att läsa