Gå till innehållet

Världens laxodlingar allt mer infekterade av löss

Lax. Foto: Hans-Petter Fjeld via Wikimedia

Världens laxodlingsföretag spenderar årligen över 10 miljarder kronor på att försöka ta bort de allt mer utspridda laxlössen och smittorna de för med sig. I år har produktionen av odlad fisk minskat på flera håll eftersom problemen med laxlöss blir allt värre och lösningen för industrin är att använda mer kemikalier. Det rapporterar The Guardian.

Laxlusen, Lepeophtheirus salmonis, har ökat kraftigt i antal i takt med att laxar odlas i allt större utsträckning. I Skottland dog i fjol tusentals ton fisk av lössen och miljontals laxar drabbades av sår och infektioner. 2016 var också första gången som produktionen minskade på flera år. Situationen är liknande i Norge. Här levererades 60 000 ton färre lax på grund av löss och andra laxodlarländer rapporterar om samma problem. Sammanlagt la branschen över 10 miljarder kronor om året på lusbekämpning.

LÄS ÄVEN: • Varför finns det nästan inga räkor kring Norges laxodlingar?

Odlingarna är inte bara smitthärdar för löss. I Skottland används det också så mycket antibiotika och bekämpningsmedel i odlingarna att det läcker ut i naturen och har förorenat 45 vikar “svårt”.

Branschen hävdar dock att utvecklingen går framåt och att det kommer nya metoder för bekämpningen. Inom några år säger de sig ha utvecklat en lösning på problemet.

LÄS ÄVEN: • Vildlax-beståndet mer än halverat på 30 år

– Som en relativt ung industri, hoppas vi kunna förbättra oss genom samarbeten, forskning, transparens och att dela med oss av kunskap. Ett ensamt företag kan inte lösa alla hållbarhetsutmaningar, säger Alf-Helge Aarskog, vd för laxodlingsföretaget Marine Harvest.

LÄS ÄVEN: • Västafrikas kollapsande fiskbestånd blir mat åt västerländsk köttproduktion

Don Staniford, vid Global Alliance Against Industrial Aquaculture, har i 20 år studerat laxodlingsindustrin. Han kallar den för “giftiga toaletter” som använder stora mängder giftiga kemikalier och som blir reservoarer för smittsamma sjukdomar och parasiter. Dessutom föds laxarna upp på fiskkött och fiskolja från bland annat ansjovis, sill och sardiner. Eftersom laxarna föds upp på fisk så bidrar de till utfiskningen av haven, trots att de är odlade. Inte minst eftersom laxodlingsindustrin fortfarande växer så snabbt och vill fortsätta expandera.

Don Staniford är inte populär inom laxodlingsindustrin. Han har dömts till stora böter i rättegångar och beordrats att inte upprepa uttalanden som “vild lax tar inte droger” och “laxodlingar sprider sjukdomar”.

Den undersökande journalisten Rob Edwards från Skottland menar att Don Staniford är en bråkstake som irriterar alla, men att “hans data i 99 fall av 100 är korrekt”.

Källa och mer information: The Guardian

Mer att läsa